Tüm Yönleriyle Değerli Konut Vergisi!

Değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan tüm konutlar için 20 Şubat’a kadar beyanname verilecek, ilk taksit şubat sonuna kadar, ikinci taksit ağustosta ödenecek. Değeri 5.2 milyonu aşsa da tek konutu olanlar vergiden muaf olacak. İşte detaylar.

Tüm Yönleriyle Değerli Konut Vergisi!

Konut sahipleri 2021 yılı itibarıyla yeni bir vergiile tanışıyor:

Değerli Konut Vergisi.’ Geçen yıl yürürlüğe girmesi planlanan bu verginin uygulaması bir yıl ertelenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Beyannamenin hemen ardından ödemeler de başlıyor.

2020 yılında bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, bu vergiye tabi olacak.

Tebliğde yer alan rakamlara 2021 yılı yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı eklendiğinde vergi oranları şöyle hesaplanıyor: 

-- 5 milyon 227 bin lira ile 7 milyon 841 bin lira arasında olanlar, 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için binde 3, 

-- 10 milyon 455 bin liraya kadar olanlar 7 milyon 841 bin lirası için 7 bin 842 lira, fazlası için binde 6, 

-- 10 milyon 455 bin liradan fazla olanlar 10 milyon 455 bin lirası için 23 bin 526 lira, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir.

Tek eve muafiyet 

-- Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar, 

-- Birden fazla konutu olanların verginin konusuna giren en düşük değerli tek taşınmazı, 

-- İdarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve TOKİ’nin maliki olduğu taşınmazlar, 

-- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan taşınmazlar ile elçilerin oturduğu konutlar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilciliklerine ait taşınmazlar vergiden muaf olacak. 

-- Müteahhitler, henüz satış ve devrini yapmadığı, kiraya vermediği yeni konutlar için bu vergiye tabi değil.

20 Şubat'a kadar beyanname verilecek

Mükellefler beyannameleri, konutun bulunduğu belediyeden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verecek. 

Beyannameler, e-beyanname şeklinde de gönderilebilecek. 

Birden fazla Değerli Konut Vergisi’ne tabi konuta sahip olanlar, tamamı için tek beyanname verecek.

Ödemeler ne zaman?

Değerli Konut Vergisi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksidi şubatta ödediniz ve evinizi nisanda sattınız. Ağustos taksidini de siz ödeyeceksiniz. 

Hangi şartlarda sona erer?

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan konutların vergi mükellefiyeti, olayın gerçekleştiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer. 

Konutun bina vergi değeri vergi tutarının altında kalırsa mükellefiyet düşer.

Ceza ve gecikmeye dikkat

Muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınacak.

Örnek 1

Bina vergi değerleri 5 milyon 145 bin lira, 6.3 milyon lira ve 6 milyon 825 bin lira olan 3 konutunuz var. Ödeyeceğiniz vergi şöyle: 

Birinci konut (5.145.000 lira): Vergi ve bildirime tabi değil.

İkinci konut (6.300.000 lira): Muaf ve bildirime tabi. 

Üçüncü konut (6.825.000 lira): 5.227.000 lirası muaf, kalan kısım için binde 3 vergi ödenecek. Toplam ödenecek vergi: 4.794 lira

Örnek 2 

Bina vergi değeri 7 milyon 980 bin lira olan bir konutunuz olduğunu varsayalım.

Bu vergi değerinin 7 milyon 841 bin lirası için 7 bin 842 lira, fazlası için binde 6 yani 834 lira ödeyeceksiniz. Toplam vergi tutarınız: 8.676 lira

Örnek3 

Konutunuzun bina vergi değeri 12 milyon lira. Bu değerin 10 milyon 455 bin lirası için 23 bin 526 lira, fazlası için binde 10 yani 15 bin 450 lira ödeyeceksiniz. Toplam vergi: 38.976 lira.

YORUM EKLE