Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiyesinde Yol Haritası Belirlendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı yeterli görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasfiyesine karar verdiği tasarruf finansman şirketleri için izleyeceği yol haritasını açıkladı.

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiyesinde Yol Haritası Belirlendi

TMSF tarafından yapılan açıklamada, TMSF'nin, tasfiyesine karar verilen toplam 21 tasarruf finansman şirketinde mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Fon kurulunun 28 Temmuz 2021 tarihinde aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması amacıyla tasfiye eylem planları dahilinde düğmeye bastı.

Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemleri yapılarak, şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde bazı güvenlik önlemleri alındı. Kiralık durumdaki toplam 426 şube ise resmen kapatıldı.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden tasfiye komisyonları, eylem planları dahilinde  tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri yürütmeyi sürdürüyor:

"Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti. Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti.

Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti. Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri."

Gerekli bilgilendirmeler yapılacak

TMSF tarafından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.

Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır.

Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır."

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından meydana getirilen çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 11:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER