Tarım Arazisi İmara Nasıl Açılır? Tarla Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamıyor. Peki Tarım arazisi imara nasıl açılır?

Tarım Arazisi İmara Nasıl Açılır? Tarla Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tarım arazileri kendi içerisinde bakanlık tarafından yapılan zemin etütü çalışmaları doğrultusunda toprağın özelliklerine göre bazı gruplara ayrılıyor.

Bu gruplardan başlıcaları mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileridir.

Bu gruplamalarının yapılmasında bir çok temel neden bulunuyor. Tarım mahsüllerinin kontrolünden, daha verimli ürün elde edilmesine kadar gelebiliyor.

Gayrimenkul hukukuna göre tapuda niteliği tarla olan bir taşınmazın imara açılması ile arsa niteliğini kazanması mümkün olabiliyor.

Tarım arazilerinin imara açılması şu şekilde gerçekleşiyor.

Tarla arsa cins değişikliği işleminin yapılabilmesi içinde tarlanın:

-- 1/1000 Ölçekli imar planı içinde kalması,

-- Yapılaşmaya açık bir fonksiyona sahip olması gerekmektedir.

1/1000 ölçekli imar planı hükümleri çerçevesinde yapılacak imar uygulaması sonucunda tapuda “tarla” olan nitelik “arsa”ya dönüşecektir.

“Tarla” olan nitelik değişirken belediye, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüklerinde işlemler yapılmaktadır.

Prefabrik Ev için Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Cins değişikliği işlemi, tapu kütüğüne kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün cinsinin kayıtlar üzerinde değiştirilmesi olarak tanımlanıyor.

Örneğin gayrimenkulünüzün tarla, bağ, bahçe, gibi olduğunu düşünürsek, gayrimenkulünüzü arsaya dönüştürmek istediğiniz takdirde cins değişikliği işlemini de yapmanız gerekiyor. Cins değişikliği işlemi için gerekli olan bilgi ve belgeleri incelersek,

Cins değişikliği için gereken belgeler;

-- Gayrimenkulünüzün tapu senedi,

-- Gayrimenkulünüzün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

-- Gayrimenkulünüzün yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda; gayrimenkulün cins değişikliği işlemi için yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye veya Valilik’ten alınması gereken yazı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 03:59
YORUM EKLE