Tapu Vekaletinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Birçok resmi işlemin gerçekleştirilmesini sağlayan vekaletname isimli bu belge ile gayrimenkul alım satımı ya da kiralaması da yapılabilmektedir. Tapu işlemlerinin bir başkası tarafından gerçekleştirilmesi için verilen vekalete tapu vekaleti denir.

Tapu Vekaletinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gayrimenkulü alan, satan ya da kiralayan taraflardan her biri vekaletname ile işlem gerçekleştirebilir.

Ayrıca vekaletnamede tevkil yetkisi ibaresine yer verildiği takdirde vekil atanan kişi başka kişileri de vekil tayin edebilir. Ancak aynı kişi her iki taraf için de vekil olarak gösterilemez.

Tapu Vekaleti İçin Gereken Belgeler

Tapu vekaletinin noter tarafından verilmesi gerekir. Tapu vekaletinin hazırlanması için noterde ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Gerçek Kişilerde:

Tapu vekaleti verecek şahsın T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ya da pasaport

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Tüzel kişilerde:

Yetkili kişinin imza sirküleri

Nüfus cüzdanı

Yetkili kişinin talimatlarını içeren imzalı belge

Tapu vekaletinin yurt dışında kullanılacağı durumlarda, vekaletnamenin ilgili ülkenin diline yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması gerekir.

Tapu Vekaleti Verirken Bunlara Dikkat

Tapu vekaleti noterde düzenlenirken kapsamı “gayrimenkul satışı” ya da “gayrimenkul kiralaması” gibi açık ifadelerle belirtilmelidir.

Hangi işlem için vekalet verildiği net bir şekilde belirtilmediği zaman Tapu ve Kadastro Müdürlükleri işlem yapmamaktadır.

Bunun yanı sıra vekaletnamenin sınırlarının belirlenmesinde de fayda vardır. Örneğin tapu devrinin gerçekleştirileceği gayrimenkulün ada, parsel ya da açık adres bilgilerine vekaletnamede yer verilebilir.

Tapu vekaletinde süre belirtilmediği takdirde vekaletnamenin belirli bir sona erme süresi bulunmaz.

Yetkisi devam eden vekaletnameler, belirtilen yetki sınırları içerisindeki başka bir işlem için tekrar kullanılabilir.

Noterde vekalet verilirken “Vekaletname 3 ay süre ile geçerlidir.” gibi bir süre sınırlaması konulabilir.

Eğer bir sona erme süresi belirtilmemişse vekaletnameyi sona erdirmek için tapu dairesi ya da notere başvurarak azil işlemi gerçekleştirilebilir.

Azil işlemi gerçekleştirilince vekil atanan kişi hiçbir işlemi gerçekleştiremez. Kısmi azil seçeneği ile de belirlenmiş işlemleri gerçekleştirme yetkisine son verilebilir.

Kaynak: Sahibinden

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 21:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER