Tapu İşlemleri için Sağlık Raporu İstenir mi?

65 yaş üstü kişiler için, tapu ve noter işlemlerinde sağlık raporu istenebilmektedir. Peki akli meleke raporu nereden ve nasıl alınır?

Tapu İşlemleri için Sağlık Raporu İstenir mi?

65 Yaş Üstü Kişilerin Gayrimenkul Satışında İbraz Etmesi Gereken Belgeler

Gayrimenkul alım satımı yapmak isteyen 65 yaş üzeri kişilerin sağlık raporu almaları gerekebilmektedir.

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 19. maddesine göre tapu müdürlüğü yetkilisi, 65 yaş üzerindeki kişinin davranışları sebebiyle şüpheye düşerse rapor talep edebilir.

Bu durumda gayrimenkul satışını gerçekleştirmek isteyen 65 yaş üzeri kişilerin akli dengelerinin yerinde olduğuna dair belge almaları gerekebilir.

Tapu Devri için Satıcıdan İstenen Belgeler

Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

İşlemler vekil aracılığı ile gerçekleştirilecekse vekaletname

Tapunun aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün sınırları içerisinde bulunan belediyeden alınan emlak değerini yani rayiç bedeli gösterir belge

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Tapu Devri için Alıcıdan İstenen Belgeler

T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

İşlemler vekil aracılığı ile gerçekleştirilecekse vekaletname

Ev satışında tüm şahısların teslim etmesi gereken bu belgeler dışında satışta vekilin bulunması ya da satıcının 65 yaş üzeri olması gibi durumlarda gösterilmesi gereken bazı ek belgeler ve şartlar bulunur.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 04:46
YORUM EKLE