banner53

Tapu Devrinde Yapılacak İşlemler 2021

Gayrimenkullerin satışla devrinde tapuda belli oranlarda harç ödeniyor. Alınan ya da satılan gayrimenkul hangi şehirdeyse, en yakın tapu dairesine gidiliyor ve tapu işlemleri gerçekleşiyor. Tapu devri işlemleri öncesinde ve sonrasında yapılacak işlemler bulunuyor. İşte tapu devir yapacakların bilmesi gerekenler...

Tapu Devrinde Yapılacak İşlemler 2021

Tapu müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler için randevu alınabiliyor. Alo 181 Tapu ve Kadastro hattı ya da buradan online başvuru ile randevu alınabiliyor.

Bu işlemde başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte gerçekleşebiliyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Ne Kadar Tapu Harcı Ödenir?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

2020 yılında taşınmaz alım ve satımlarında uygulanacak olan tapu harcı tutarı 288 liradan 353 liraya yükseltilmişti. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen yüzde 9.11 oranındaki zam ile 385 liraya yükseltildi. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün konut alıp satarken talep ettiği evrakların tamamı, ev alırken ya da satarken mutlaka eksiksiz şekilde ayarlanmalı.

Ev satış durumunda ya da tapu devir işlemleri yapılırken, farklı bir sorunla karşılaşmamak adına eksik evrak bırakılmaması büyük önem taşıyor. 

Tapu Devrinde Satıcıdan İstenen Belgeler

-- Tapu aslı veya fotokopisi

-- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

-- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

-- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapu Devrinde Alıcıdan İstenen Belgeler

-- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

-- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

-- Mersis numarası ve ticaret sicil no

-- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

-- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

-- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapuya Gitmeden Yapılacaklar

-- Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli

-- Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı

-- Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı (kredi kullanacaklar için)

-- Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı (kredi kullanacaklar için)

-- Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

-- Zorunlu Deprem Sigortası genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 

-- Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

-- Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı (kredi kullanacaklar için)

-- Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

-- SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı 

-- Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli (kredi kullanacaklar için)

Tapuda Yapılacaklar

-- Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

-- Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

-- Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

-- Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

-- Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı (kredi kullanacaklar için)

Tapu Devrinden Sonra Yapılacaklar

-- Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

-- Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

-- İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı 

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 13:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER