Sözleşme Devam Ederken Ev Satılırsa Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmeniz devam ederken ev sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda, kiracının eski ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi aynen geçerliliğini koruyarak devam eder.

Sözleşme Devam Ederken Ev Satılırsa Kiracının Hakları Nelerdir?

Avukat Ezgi Efendioğlu'nun Yazısı...

Kira Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar her geçen gün artmakla birlikte, ister mal sahibi, ister kiracı olsun birçok kişiyi yakından ilgilendirmektedir.

Bu nedenle bu haftaki yazımızda kiracıları ve mal sahiplerini ilgilendiren bir konu olan, kira süresi içinde evin üçüncü bir kişiye satılması durumunu inceleyeceğiz.

Kira sözleşmeniz devam ederken ev sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda, kiracının eski ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi aynen geçerliliğini koruyarak devam eder.

Böyle bir durumda kiracının mağdur edilmemesi ve kira sözleşmesinin korunarak aynı haliyle devamı esas alınmıştır.

Buna karşılık, yeni ev sahibinin de birtakım hakları mevcuttur.

Yeni ev sahibi, var olan kira sözleşmesinden bazı şartlarla cayma hakkını kullanabilir.

Yeni ev sahibi, o bölgede barınma ihtiyacını karşılayacak başkaca bir evi bulunmaması halinde, kira sözleşmesini sona erdirerek evin kendisine tahsis edilmesini mahkemeden talep edebilir.

Bu taleple birlikte yeni ev sahibi, gerçekten böyle bir ihtiyacının olduğunu ispatlamalıdır.

Yeni ev sahibi başkaca bir evi olmadığını ve satın almış olduğu eve ihtiyacı olduğunu ispat etmelidir, aksi takdirde bu iddiasını kanıtlayamaz ise, evin kendisine tahsisi mümkün olamayacaktır.

Yeni ev sahibinin evi satın aldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracıya bir ihtarname göndererek, evi en geç 6 ay içinde boşaltması gerektiğini bildirmesi şarttır.

Ev sahibi böyle bir ihtarname göndermez ise kiracının herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Zira kira sözleşmesi aynı haliyle yeni ev sahibi ve kiracı arasında devam edecektir.

Kiracı, yeni ev sahibinin göndermiş olduğu ihtarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren, ihtarnamede belirtilen 6 aylık süre içerisinde evi tahliye edebilir.

Kiracının evi tahliye etmediği durumlarda yeni ev sahibi, 6 aylık sürenin bitimi ile kiracıya tahliye davası açabilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz ispat yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde yeni ev sahibi, dava konusu eve taşınabilecektir.

Usul Hukuku gereğince süreler önemli olduğundan, belirtilen sürelere riayet edilerek hareket edilmesi, hak kayıplarını önleyecektir.

Aynı zamanda ihtarnamenin noter aracılığıyla çekilmesi, içerik bakımından ispat kolaylığı sağlayacağından ihtarnamelerin mutlaka noter kanalıyla kiracıya gönderilmesi gerekmektedir. 

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 23:29
YORUM EKLE