Satılan Konuttaki Eski Ev Sahibi Nasıl Çıkarılır?

Konut satışlarında rastlanan sorunlardan biride konutunu satan kişinin evi tahliye etmemesidir. Peki evi boşaltmayan kişi nasıl çıkarılır?

Satılan Konuttaki Eski Ev Sahibi Nasıl Çıkarılır?

Evi Satın Aldım Eski Ev Sahibi Evden Çıkmıyor!

Bir daire satın aldınız, satıcı içinde oturuyor ve evden çıkmıyorsa izlenecek yol kiracı tahliyesinden farklıdır.

Bir kimse kiracısını çıkartmak için Türk Borçlar Kanununun kira ile ilgili hükümlerine dayanarak tahliye davası açabilir.

Ancak satın aldığı evin sahibiyle durum farklıdır, aralarında kiracılık ilişkisi kurulmamıştır.

Peki, ama Satın alınan evden ev sahibi nasıl çıkarılır, ne yapmak gerekir?

Satın aldığınız, tapu işlemini gerçekleştirdiğiniz dairede oturan eski sahibiyle hiçbir hukuki bağınız yoktur.

Bu şu anlama geliyor, evde hiçbir ilişki kurulmadan, kanuni bir sözleşme yapılmadan birileri oturuyor demektir.

Dolayısı ile kira ilişkilerinde tahliye nedeni olarak gösterilen hususlardan birini ileri sürerek tahliye talep edemeyeceksiniz.

Aralarında bu kişinin bu gayrimenkulde oturmasını gerektirecek hukuki bir ilişki olmadığından dolayı bu yeri fuzulen işgal eden durumundadır.

Bu durumda yapmanız gereken 3091 sayılı kanun hükümlerine göre tahliyesini isteyebilirsiniz. Nedir bu 3091 sayılı kanun, 3091 sayılı Kanun, emniyet ve asayişi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kanun olup, bu Kanuna göre verilen kararlar mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin kararlardır.

Taşınmaz mal üzerinde fiili hâkimiyet ve tasarrufu esas alarak zilyetliği korur. Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hâkimiyet altında bulundurmadır.

Zilyet, taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hâkimiyeti altında bulunduran gerçek ve tüzel kişilerdir.

Satın Alınan Konuttan Ev Sahibi Nasıl Çıkarılır?

Yani bu durumda fuzuli işgal söz konusudur. Bu durumda fuzuli şagiller, yani gayrimenkulü hiçbir hakkı olmadan işgal edenler için 3091 sayılı kanun hükümleri uygulanır buna istinaden gayrimenkulün bağlı olduğu yerdeki kaymakamlığa başvurulur.

Kaymakamlık yaptıracağı inceleme sonucu burada oturanın yasal bir hakka dayanmadığını tespit ederse tahliyeye dair idari bir karar verebilir.

Bu yasanın uygulanmasında 60 günlük müracaat süresi vardır. Satın alınan tarihten itibaren 60 gün dolmadan müracaat yapılması gerekir.

Şayet bu 60 günlük süreyi kaçırmış ise bu defa fuzuli işgal iddiası ile evinin tahliyesini mahkemeden isteyecektir.

Geçen Aylar için Kira İsteyebilir mi?

Kira talep edilebilmesi için aralarında kira ilişkisi bulunması lazım. Oysa olayda kira ilişkisi yok. Bu halde ise satıcının dairede oturduğu süre için uğradığı kira kaybını talep edebilecektir.

Bu kira talebi değil işgal tazminatıdır. Mahrum kaldığı kira bedeli kadar tazminat talep hakkı olacaktır. Bu talep hakkı satıcının evden çıkıp evi teslim tarihine kadar sürebilir işgal müddeti için hesaplanabilecektir.

Tahliye için Önerilerimiz:

Vatandaşlarımızın fiilen tasarrufları altında bulunan bir taşınmaz mala müdahale edildiğini öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün, müdahalenin oluş tarihinden itibaren ise bir yıl içerisinde tecavüzün men'i talebiyle Kaymakamlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde müdahale gerçekleşmiş olsa dahi talepleri süre yönünden reddedilmektedir. Bu nedenle sürelere dikkat edilmelidir.

Zilyetlikleri altında bulunan taşınmaza müdahale/işgal edildiğini öğrenen vatandaşlarımız Kaymakamlığımıza doğrudan başvurabilirler. Tahkikat yapmak üzere görevlendirilen memurların yollukları ve memurları anlaşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yere götürmek üzere araç Müşteki (şikayetçi-zilyet)tarafından karşılanır. Yapılan tahkikat sonucu men kararı verilirse Müşteki yaptığı masrafları Mütecavizden alır.

3091 sayılı Yasa'ya göre verilen kararlar mülkiyet yönünden bir hak sağlamaz. Sadece zilyetliği korur. Vatandaşlarımızın mülkiyet hakkı talepleri ile ilgili olarak adli mercilere başvurmaları gerekmektedir.

Başkasına ait taşınmaza müdahalede bulundukları için haklarında men kararı verilen vatandaşlarımızın bu duruma son vererek aynı yere ikinci defa kendileri veya kendileri yararına başka şahıslar tarafından müdahalede bulunulmaması gerekmektedir. Tekrar müdahale Yasa'da ikinci tecavüz sayıldığından, Mütecaviz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yasal zorunluluktur.

Satın alınan evden ev sahibi çıkmaması durumunda diğer bir yol, ev satın alındığı tarihten itibaren noter kanalıyla 15 gün içinde  “Aldığım eve ihtiyacım olduğundan dolayı evi 1 ay içinde boşaltmanızı talep ediyorum, boşaltmadığınız her ay için ….. TL kira talep ediyorum” diyerek ihtarname göndermeniz sizin için tahliye aşamasında bir fayda sağlayabilir.

Tapudayız

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 03:12
YORUM EKLE