Peşin Ödenen Kira Geri Alınabilir mi?

Ev sahibine girişte 1 yıllık kirayı peşin ödediniz. Evde yaşanan sorunlar nedeniyle evden çıkarsanız, kira parası geri alınabilir misiniz?

Peşin Ödenen Kira Geri Alınabilir mi?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun Yazısı...

Okurlarımdan peşin ödenen kira geri alınabilir mi soruları geliyor. Bu soruları özetleyen o sorulardan biri okurum Z.B.’den:

“Kiraladığım konutun bir yıllık ücretini peşin olarak ödedim. Taşındıktan sonra kombinin patlak olduğunu ve çalışmadığını gördüm. Bana 4 aydır ev sahibi kombiyi yaptıracağını söylüyor.

Beni ve ailemi mağdur etti. Ben de bu evden taşınıyorum. Fakat evi kiralayan kişi peşin ödediğim parayı vermeye hiç sıcak bakmadığı gibi ‘Kiralayabilirsen sen kirala’ diyor. Benim evi kiralayan şahıstan 7 bin TL alacağım var. Ne yapabilirim?”

Sözleşmeyi Fesih Hakkınız Var

Bu soruyu avukat Gökçe Atabek’e ilettim. Atabek, kombinin patlak olmasının kiracı için konutta yaşamayı çekilmez hale getirdiği için fesih hakkı verdiğini belirterek benzer sorulara da yanıt olacak şekilde şöyle dedi:

“Somut olaya göre Borçlar Kanunu’nun 331. maddesine istinaden; taraflardan her biri kira ilişkisinin devamı kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde fesih hakkını kullanılabilir.

Buna göre kombinin yaptırılmaması kiracı için konutta yaşamayı çekilmez hale getirmektedir. Bu bağlamda Borçlar Kanunu’nun 348. maddesine göre yazılı usul şartı ile fesih bildirimi kiracı tarafından kiraya verene yapılabilir.

Fesih bildirimi sonrasında da söz konusu peşin ödenen kira bedeli kiraya veren tarafından ödenmezse bu halde alacak davası açılabileceği gibi icra yoluyla da söz konusu tahsilat gerçekleştirilebilecektir.”

Asansör Tamir Giderine Katılım 

Okurum B.G. ise “Asansör tamirat ücretleri arsa payına göre mi ödeniyor? Asansörün aylık bakım ücretleri de arsa payına göre midir?” diye soruyor.

Avukat Atabek bu soruyu ise Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümlerine göre şöyle yanıtladı: “KMK’nın 4. maddesinde ortak yerlerin neler olduğu düzenlenmiştir. Buna göre asansörler de ortak yerler kapsamına alınmıştır.

Aynı kanunun 20. maddesine göre ortak yerlerin bakım, tamirat, onarım gibi giderlerine her kat maliki kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Bu halde asansör tamirat ücretleri ve bakımı için yapılacak giderlere her kat maliki arsa payı oranında katılmak zorundadır.”

Aidat Ödemek Yasal Zorunluluk 

Yurtdışında oturan bir okurum ise “Yurtdışında kalıyorum. 8 dairelik bir apartmanda oturuyorum ve hizmet almıyorum. Aidat ödemek zorunda mıyım?” diye soruyor.

Atabek, bu konuda da şu bilgiyi verdi: “Türk hukuk sistemine göre apartman aidatları ortak giderler adı altında alınmaktadır. Aidat ödemek yasal zorunluluktur. Bu yasal zorunluluk KMK’nın 20. maddesinden kaynaklanıyor.

O madde ‘Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz’ şeklinde. Ancak yurtdışında herhangi bir taşınmaz için uygulanacak kanun, bulunduğunuz ülkenin kanunudur ve o uygulamaya tabidir.”

Son bir not. Türk hukuk sisteminde ev sahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da “Hizmet alamıyorum” diye aidatı ödememe hakkınız yok.

Çünkü düzenli aidat ödemek KMK ile getirilen bir yükümlülük. Aidatınızı ödemezseniz, yönetici veya diğer kat malikleri tarafından, yönetim planına, KMK’nın genel hükümlerine göre aleyhinizde dava açılabilir.

Aidatı ödemede geciktiğiniz günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız ve icra takibine uğrarsınız.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 10:42
YORUM EKLE