banner53

Özel Mülk Üzerinde Drone Uçurulabilir mi?

Video veya fotoğraf kayıt özelliği bulunan insansız hava araçlarının hobi amaçlı olsa dahi site içinde veya dışında, mülki amirden izin alınmaksızın uçurulması, çekim ve görüntü alması ‘özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi’ suçunu oluşabilmektedir.

Özel Mülk Üzerinde Drone Uçurulabilir mi?

Karar'dan Avukat Armağan Dergin'in Yazısı...

İlgili yasal düzenleme 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile getirilmiştir. Madde 144 –İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmak ve azami kalkış ağırlığı beş yüz (500) gram (dahil) üzerindeki insansız hava araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmek zorundadır.

Bu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler ile yurtdışından bireysel olarak getirdiği veya yurtiçinde devraldığı aracı en geç üç gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere 5 bin lira idari para cezası verilir.

Kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara 10 bin lira idari para cezası verilir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere 1.000 liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanır.

Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün insansız hava araçları ile ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara bin ila 10 bin liraya kadar idari para cezasıverilir.

Belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuranlara uygulanacak idari para cezaları mahallin mülki idare amirince, diğer idari para cezaları ise Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından uygulanır. Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü gibi ilgili cezalar idari para cezası şeklindedir.

Video veya fotoğraf kayıt özelliği bulunan insansız hava araçlarının hobi amaçlı olsa dahi site içinde veya dışında, mülki amirden izin alınmaksızın uçurulması, çekim ve görüntü alması ‘özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi’ suçunu oluşabilmektedir.

Nitekim şikâyette bulunanların mahkemeler huzurunda tazminat talep hakkı mevcut olup ayrıca cezai takibat neticesinde Türk Ceza Kanununun 134. maddesinde de kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde verilecek cezanın 1 kat artırılacağı ifade edilmiştir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK) Madde 134:

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Site yönetimleri ise izinsiz insansız hava aracı uçuran kat sakinini komşuluk ilişkileri ve KMK madde 18 gereği ilk olarak yazılı ya da sözlü uyarmalıdır. İhlalin devamı halinde mağdur kat sakinleri ya da site yönetimi tarafından yetkili idari mülki amirliğe ya da emniyet birimlerine şikâyette bulunabilirler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
zülal
zülal - 9 ay Önce

Limit üstü drone alanlar bürokrasiyle haşır neşir olacak, hobi olsun diye alanlar için sıkıntılı bir iş ... Bilgilendirme için teşekkürler.

SIRADAKİ HABER