banner53

Ödenmeyen Aidatlar Nasıl Tahsil Edilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, yönetici veya kat malikleri aidatı ödemediğiniz için Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir. Bununla da kalmayıp icra takibine uğrayabilirsiniz. İcra yoluyla takipte aylık yüzde 5 gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız...

Ödenmeyen Aidatlar Nasıl Tahsil Edilir?

AİDATI GÜNÜ GÜNÜNE ÖDEMEK ZORUNLU

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre ev sahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız.

Çünkü bu KMK ile getirilen bir yükümlülük. Bu yükümlülük kanunun 20. maddesinden kaynaklanıyor.

O madde şöyle:

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

İCRA TAKİBİ VE YÜZDE 5 GECİKME FAİZİ

Bu maddeden anlaşılacağı üzere “Askerdeydim. Evime 6 ay boyunca hiç gitmediğim için bu hizmetlerden faydalanmadım” diyerek aidatları ödemekten kaçınamazsınız.

Aksi halde, yönetici veya diğer kat malikleri tarafından, yönetim planına, KMK’nun genel hükümlerine göre aleyhinizde dava açabilirler.

Aidatı ödemede geciktiğiniz günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız ve icra takibine uğrarsınız.

YÖNETİCİ OLARAK DAVA AÇABİLİRSİNİZ

KMK’nın 34/2 fıkrasına göre, ana gayrimenkulün 8 ya da daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunlu.

Eğer daire sayısı 7 olsaydı, yönetici atanması zorunlu olmayıp kat malikleri isterlerse yönetici atayabilecekleri gibi ana taşınmazı birlikte de yönetebilirlerlerdi.

Yönetici ya da diğer kat maliklerinin her biri ödenmeyen aidatların tahsili için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

Mahkemece, öncelikle, yönetim planı, yoksa yasa hükümleri dikkate alınarak toplayacağı bilgi ve belgeler ile davalı kiracıların sorumlu olacağı borç miktarı saptanıp sonucuna göre karar verilir.

Yine kanuna göre, aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle yüzde 5’lik gecikme tazminatına hükmedilir.

Ancak kendisine icra takibi başlatılan davalı kat maliki veya kiracı, bu takibin haksız olduğunu düşünüyorsa, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde ilgili icra dairesine itirazda bulunabilir.

GÖREVLİ MAHKEMEYE DİKKAT

Son olarak sitelere ilişkin açılacak davalarda görevli mahkemeye ilişkin bir ayrıntıya da dikkat.

KMK kapsamında kurulan bir site yönetimi sözkonusuysa ilgili Sulh Mahkemesi görevli.

Ancak site yönetimi kooperatifse ve ferdileşme yapılmayıp kat mülkiyetine geçilmemiş ise; Kooperatifler Kanunu’nun, 99. maddesi uyarınca ilgili Ticaret Mahkemesi görevli ve bu mahkemede dava açılması gerekiyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER