banner53

Miras Vergisinde 2021 Tarifesi

Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin miras yoluyla varislere geçmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda da vergi ödeniyor. İşte miras vergisinde 2021 tarifesi...

Miras Vergisinde 2021 Tarifesi

Bir kişinin vefat etmesiyle tüm mal varlığı mirasçılarının arasında paylaştırılıyor. Bu durumda mirasçıların her yıl düzenli olarak iki kere vergilerini ödüyor. Miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor.

Miras vergisinin ödenmemesiyle cezai işlem başlatılıyor. Miras vergisi tahakkukundan itibaren yılda iki eşit taksit şeklinde ödeme yapılıyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor.

Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında olsa bile beyanname verilmesi gerekiyor.

Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmiyor.

Mirasçılar 2021'de Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı.

Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

-- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 lira),

-- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 lira,

-- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 lira, olarak dikkate alınacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor.

Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeme yapılıyor.

Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Beyanname Verme Süresi

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

-- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

-- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

-- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

-- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

-- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-- Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

-- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir.

Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz.

Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

Kredi Kartı ile Ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak yapılabilecek. 

Ödemeyene Ceza

Miras vergisi borcunu ödemeyen vatandaşların vergisine yüzde 2 oranında aylık ceza uygulanıyor.

Ayrıca vergi borcu ödenmeden gayrimenkulün satılmak istenmesi durumunda  satış işlemi onaylanmıyor. Öncelikle emlak vergisi borcunun kapatılmış olması gerekiyor.

Miras vergisi için ödenecek bedeli, taşınmazın değeri belirliyor. Kanun kapsamında belirtilen oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanması durumunda ödenmesi gereken bedel bulunuyor.

Ayrıca büyükşehir belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Emlak Kulisi

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 16:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER