Miras Vergisi 2'nci Taksit Ödemeleri Başladı!

Milyonca vergi mükellefini yakından ilgilendiren Veraset İntakal Vergisi'nin 2. taksit ödemeleri başladı. Vergi ödemeleri Kasım ayı boyunca yapılabilecek.

Miras Vergisi 2'nci Taksit Ödemeleri Başladı!

Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi durumunda yılda 2 kere düzenli olarak miras vergisi ödeniyor.

Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesiyle miras vergisinin ödenmesi gerekiyor.

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

-- Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 lira

-- Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 lira

-- İvasız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 lira

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre belirlenecek.

Beyanname Verme Süreleri ve Özel Durumlar

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise;

-- Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

-- Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise;

-- Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

-- Mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

-- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,- gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,

-- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi düzenlenmiştir.

Şöyle ki: Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir.

Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz.

Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergileme ile ilgili diğer hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden yararlanılabilir.

Nasıl Ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi mükelleflerini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

GİB'in internet sitesinde yaptığı duyuruda, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilebileceği açıklandı.

Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak yapılabilecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 17:57
YORUM EKLE