Miras Kalan Evin Tapusu Nasıl Çıkarılır?

Miras kalan evin vasiyetname olmaması durumunda mirasçılara hangi oranlarda pay edileceği Medeni Kanun’da belirlenmiştir.

Miras Kalan Evin Tapusu Nasıl Çıkarılır?

Miras bırakanın çocukları eşit olarak mirasçı olur. Örneğin, ev 2 kardeşe kalmışsa, yarı yarıya pay edilir ve evin yarı hissesi bir kardeşin, diğer yarısı diğer kardeşin olur.

Altsoyu (çocukları) bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, eşit olarak anne ve babası olur.

Eğer sağ kalan eş ve çocukları varsa, sağ kalan eşe evin dörtte biri, kalan dörtte üçü eşit şekilde kardeşlere kalır.

Vasiyetname Varsa

Vasiyetname nedeniyle paylaşım yapıldığı durumlarda ise miras bırakan evin yarısını dilediği kişiye bırakabilir.

Bu durumda kalan yarısı ise Medeni Kanun’da belirlenen oranlara göre diğer mirasçılara kalır.

Ayrıca miras bırakan hiçbir suretle çocuklarına ve eşine kalan evin yarısından fazlasını başkasına miras olarak bırakamaz.

Buna aykırı yapılan vasiyetnameler, mahkeme yoluyla iptal edilebilir.

Evin Tapusu Nasıl Alınır?

Evi, mirasçılardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek, kimlik aslı, fotoğraf, zorunlu deprem sigortası, mirasçılık belgesi, miras bırakana ait, ilgili vergi dairesinden alınan veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi sunarak üzerine alabiliyor.

Miras kalan ev, tapu harcından muaf tutuluyor.

Bu nedenle miras kalan evi üzerine almak isteyenler, tapu sicil müdürlüğüne sadece döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ödüyor.

Bu tutar dışında vergi dairesine Veraset ve İntikal Vergisi ödeniyor.

İntifa Hakkı

Eşlerden biri vefat ettiğinde, vefat eden eşin evdeki hissesi mirasçılarına pay edilir.

Bu durumda sağ kalan eş evin tamamına sahip olamazsa evden tahliyesi gündeme gelebilir.

Bu durumu engellemek için ölmeden önce eşe intifa hakkı tanıyarak evin tüm kullanım hakkını sağ kalan eşe bırakma yolu seçilebilir.

Miras Ev Satılabilir mi?

Evin birden fazla kişiye miras kalması durumunda mirasçılar eve elbirliği ile sahip olur.

Eğer intikal işlemi yapılırken tüm mirasçılar tapuda hazır bulunuyorsa ve intikalin paylı mülkiyet esası ile yapılmasını talep ediyorsa mirasçılar eve paylı mülkiyet esası ile sahip olur.

Bu durumda mirasçılar kendi paylarını üçüncü kişiye satabilir. Mirasçılar eve elbirliği halinde sahipse tüm mirasçıların rızası olmadan herhangi biri payını üçüncü kişilere satamaz.

Böyle durumlarda izale-i şüyu diye adlandırılan ortaklığın giderilmesi davası ile ev, icra dairesi kanalıyla açık artırma usulü ile satılır.

Miras kalan evin satılması durumunda satış sonucunda elde edilen bedel, mirasçılara mirasçılık belgesinde görülen oran doğrultusunda paylaştırılır.

Örneğin 500 bin liralık bir ev satılırsa, payı 1/2 olan mirasçı satış bedelinin 250 bin lirasını talep edebilir.

Hürriyet

YORUM EKLE