Miras Kalan Evin Emlak Vergisini Kim Öder? Emlak Vergisinde Muafiyet

Belediyeler 24 milyon ev sahibinden her yıl iki taksitle emlak vergisi tahsil ediyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında bu vergiden mükelleftir. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

Miras Kalan Evin Emlak Vergisini Kim Öder? Emlak Vergisinde Muafiyet

Yeni emlak edinimlerinde vergi mükellefiyeti edinim yılını izleyen yıldan itibaren başlamaktadır.

Ölen kişi ölümden önceki yılda emlak edinmişse  ölen tarafından beyannamesi verilmemiş bu işlem ve olaylara ilişkin emlak vergisi beyanı, normal beyan sürelerine üç ay eklenerek mirasçılar tarafından yerine getirilir ve bu beyana göre oluşan vergi müteakip yıldan başlayarak mirasçılarca ödenir.

Bu ödeme muris adına yapılan tek ve son ödemedir. Çünkü ölüm yılını izleyen yıldan itibaren mirasçılar emlak vergisi mükellefi olurlar.

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler 3 ay içerisinde bildirimde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz.

Ancak ölüm tarihinden 3 ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adıma ayrı ayrı ceza uygulanır ve gecikme cezası da alınır.

İşsizler de Dahil

Emlak vergisi her yıl Mart-Nisan-Mayıs aylarında peşin veya ilki Mayıs, ikincisi de Kasım ayı olmak üzere iki taksit halinde ödenebiliyor.

Bazı kişiler bu vergiden muaf. Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul, yetimleri vergi ödemiyor.

Formu Mutlaka Doldur

Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması gerekiyor. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var.

Bunun önüne geçmek mümkün. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup 'vergi muafiyeti formu doldurup' bizzat başvuru yapmak gerekiyor. 

Kiraya Verildiyse

Sıfır oranlı emlak vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor.

Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor.

Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyor.

Faiz Geliri Varsa

Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor.

Emekliler ve ev hanımlarının 2019'da 30 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2020'de sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyor.

Diğer yandan evi dışında gayrimenkulü örneğin; arsası olan da vergi ödüyor.

İtirazla İadesini İste

Bilmeden emlak vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık emlak vergisini isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, 'Vergi Usul Kanunu Madde 120/2'yi dayanak göstererek 'düzeltme dilekçesi' verilmeli.

Cevap Yoksa Mahkeme

Belediyeler, dilekçeye istinaden düzeltme ve iade yapmak zorunda.

Eğer düzeltme yapmaz veya 60 gün içinde dilekçenize yanıt vermezse, Belediye Başkanlığı'na hitaben şikayet yolu ile düzeltme dilekçesi verilmeli.

Başkanlık da 60 gün içinde dönmezse, 30 gün içinde 'Vergi Mahkemesi'ne dava açın. 

Bu Yıl Emekli Olan

2020'de emekli olanlar, bu yılın emlak vergisi'ni ödeyecek.

Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek.

2019'da emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.

Engelli Kimliği Yeter

Engellilerin tek meskenleri için emlak vergisini ödememeleri için, engelli olduklarını belgelemesi yeterli.

Bunun için engelli kimlik kartının fotokopisiyle dolduracakları formu belediyeye vermeleri şart. 

Gecikme Cezası Var

Emlak vergisinden muaf olmayanlar her yıl düzenli ödeme yapmaya gayret etmeli. Çünkü gecikme cezası var ve bu, hiç de az değil.

Gecikme cezası 6183 Sayılı Kanun'la belirleniyor.

Ödemeler belediyelerin gişelerinden, internetten (e-belediye) sistemi üzerinden ise kredi kartıyla yapılabilir. 

Yeni Ev Alanlar Dikkat

Yeni yapılan binalardan ev alanlar, evi aldığı tarihi izleyen 5 yıl boyunca evin Emlak Vergisi değerinin dörtte biri (yüzde 25'i) oranında daha az vergi ödeyecek.

Yani yüzde 25 indirimli emlak vergisi ödeyecek. 5 yıllık süre iskanın alındığı ve müteahhit tarafından faturanın kesildiği tarihte başlıyor.

2020'de satılan evin vergisini satıcı ödeyecek. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor. Yani bu yıl ev alan ödemeye 2021'de başlayacak.


Kişi ölürse varisler ne yapmalı?

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler 3 ay içerisinde bildirimde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz. Ancak ölüm tarihinden 3 ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adıma ayrı ayrı ceza uygulanır ve gecikme cezası da alınır.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 17:48
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet demirbas
Mehmet demirbas - 6 ay Önce

05346815098