Miras Evin Tapusu Nasıl Alınır?

Ölen kişiye ait tüm mal varlığı mirasçılarına kalır. Peki miras olarak kalan evin tapusu nasıl alınır? Hangi işlemleri yapmak gerekir?

Miras Evin Tapusu Nasıl Alınır?

Gayrimenkul Satış Uzmanı Çiğdem Özkan'ın Yazısı...

Düşünülenin aksine miras yolu ile kalmış olan bir evin tapu işlemleri için tüm mirasçıların intikal işlemlerini yapmaları gerekmez. Gerekli olan yetkilendirmeler sonrasında tek bir mirasçı bütün işlemler ile ilgilenerek hızlıca mirasın alınmasını sağlamış olacaktır.

Mirasçılar ya da mirasçı, onlara miras kalmış olan evin tapusunu almak adına başta veraset ilamı olmak üzere gerekli olan belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Miras olarak alınacak olan tapu için ilk olarak taraflara ya da varsa temsilcilere ait olan kimlik belgeleri gerekiyor.

Yapılacak olan işlemde eğer ki temsil edilme durumu söz konusu ise yetki belgesi, vasi kararı ya da vekaletname gibi belgelerin kişilerin yanlarında yer alması gerekmektedir.

Noter ya da sulh hukuk mahkemesinden alınacak olan veraset belgesi ise asıl ya da onaylı örnek olarak sunulması istenecektir.

Alınacak olan miras için işleme konu olan tapuda eğer ki senetler bulunuyorsa bunlar da eksiksiz olarak ilgili kişilere teslim edilecektir.

Bina vasıflı olan taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir. Aynı şey miras kalan diğer taşınmazlar için de geçerlidir.

Yapılacak olan incelemeler esnasında mirasın alınması ile ilgili herhangi bir sorun bulunmuyorsa kısa bir süre içerisinde mirasın ölüm sonrası devir işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Mirasçı, miras için müdürlüğü tek başına gittiği takdirde bu mülkiyet elbirliği mülkiyet olarak kayıtlara geçer.

Ancak bütün mirasçılar birlikte miras işlemleri için müdürlüğe gittikleri zaman ise mülkiyet paylı olacaktır.

Elbirliği mülkiyet, kanun ya da kanunda öngörülmüş olan sözleşmeler uyarınca oluşacak topluluk dolayısı ile mallara beraber malik olunması olarak tanımlanmaktadır.

Bu mülkiyette ortakların herhangi bir şekilde belirlenmiş payları bulunmaz. Her bir mirasçının hakkı, ortaklığa girecek olan malların tamamına yaygın olacaktır.

Paylı olan mülkiyetlerde pek çok kişi maddi olarak bölünmeyen bir taşınmazın belirli paylarına malik olurlar.

Bu konuda herhangi bir ekstra durum söz konusu değilse paylar eşit olarak sayılacak ve dağıtım işlemi bu şekilde yapılacaktır.

Bu aşamada önemli olan şey miras olarak kalan mallar ile alakalı her türlü bilgiye eksiksiz şekilde sahip olmaktır. 

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 02:09
YORUM EKLE