Köye Ev Yapmak için İkametgah Şart mı?

Bugünlerde şehir hayatının kalabalığından, stresinden, pandemiden kaçmak isteyenler kırsal bölgelerden arazi ya da arsa alıp ev yaptırmak istiyor. Şehir merkezindeki bir apartman dairesine göre çok daha ucuza gelen bu yöntemin kendi içinde zorlukları da yok değil, ama birikmiş paranızla bir daire alamasanız bile köyde küçük bir arazide minik ve sevimli bir ev yaptırabilmeniz muhtemel.

Köye Ev Yapmak için İkametgah Şart mı?

Köy yerleşik alanı içinde kalan arsalarda ev yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken şeyler neler? 

Yönetmelik gereğince köyde bir arsaya ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olmasına bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Bu yazımda köy yerleşik alanı içinde ev yapmanın şartlarından söz edeceğim. Köy ve mezraların toplu şekilde bulunduğu alanlarda mevcut yapılar arasında, en dışta kalan yapının dışından 100 metre geçirilmesi suretiyle çizilen çizgi ile köy ve mezraların yerleşik alanı tespit edilir.

Arsanın, köyün yerleşik alanı sınırları içerisinde olması durumunda sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar, inşaat ve yapı kullanma iznine tabi tutulmuyor.

Köy muhtarından alacağınız, muhtarın imza ve mührü ile iki aza imzası taşıyan bir yapı izin belgesi inşaatınızı yasal hale getirmeye yetiyor. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bu iznin alınması içinde İl Valiliğine mimari projenizle müracaat etmeniz gerekmektedir

Köy Yerleşik Alanı olarak adlandırılan köy sınırları içindeki arsalarda ev yapmak aslında tarla sınıfındaki arazilere ev yapmaktan daha kolay diyebiliriz. Öncelikle köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ile görüşülüp yapılacak yapının yeri, büyüklüğü ve konumu ile ilgili izin alınması bu izninde Köy Karar Defterine işlenmesi gerekmektedir.

Köylere yapılacak yapıların mimari projesi olması gerekiyor. Birçok belediye köylerde yapılacak yapılar için çok sayıda değişik mimari projeler hazırlatmış isteyen vatandaşlarına bu projeleri bedelsiz olarak verebilmektedir.

Eğer siz farklı bir yapı yaptırmak istiyorsanız mimari projenizi hazırlatmanız ve Valilikten de bu proje için izin almanız gerekmektedir.  Mimari projenin sınırlandırmaları ve dayatmaları her şehre, hatta her beldeye göre değişiklik gösterebilir. Bunun için hayalinizdeki evin projesini çizdirirken mutlaka profesyonel bir mimarla çalışmanızı ve belediyeden o bölgedeki imar koşullarını öğrenmenizi tavsiye ederim.

Mevcut parseliniz üzerinde ev ve müştemilat binalarınız varsa ilave başka binalar yapamazsınız. Yapabilmeniz için bu parselin ifraz edilmesi yani söz konusu parselin birden çok parsele bölünerek tapu kütüğüne kayıt edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak yapının yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafelerine ilişkin Köy İhtiyar Heyeti kararı olması gerekiyor. Köy ve mezarların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50 m) den fazla katlı bina yapılamaz.

Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz. Yapının kadastral (tapu üzerinde görünen) yoldan en az 5 m yan komşudan ise en az 3 metre çekmek suretiyle yapı yapması mümkündür.

Eğer yeriniz hisseliyse köy yerleşik alanı içinde ev yapıyorsanız, kardeşleriniz veya hisse sahiplerinden müsade almanız gerekiyor, bunu yerleşik alan içinde oluğu için köy ihtiyar heyeti huzurunda notere gitmeden yapabilirsiniz.

KÖYÜMÜN YERLEŞİK ALANI DIŞINA NASIL EV YAPABİLİRİM

Plansız Alanlar İmar Yönetmenliği Resmî Gazetenin 2 Kasım 1985 tarih ve 18916 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik gereğince köyde bir arsaya ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olmasına bağlı olarak farklılık gösteriyor. 

Eğer ev yapacağınız arazi köy yerleşim sınırları dışındaysa ve ya siz o köy doğumlu değilseniz İnşaatın yapılması için bulunulan il ve ilçedeki özel idare müdürlüğüne başvurup inşaat ruhsatı almanız gerekmektedir.

Ruhsat alabilmeniz içinde aşağıdaki belgeler sizden istenmektedir. Fakat bu belge sayısı ve içerikleri belediyelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

-- Dilekçe

-- Güncel Tapu Kaydı

-- Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 

-- Tapu Hisseli ise hissedarlardan Konut Yapılmasında Sakınca Yoktur Yazısı

-- Muhtarlıktan yapı yapılmasında sakınca yoktur yazısı

-- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-- İkametgâh İlmühaberi

-- Mimari Proje

İnşaat ruhsatı alabilmek için söz konusu arazinin kadastro yoluna en az 25 metrelik cephesi olması gerekiyor. Eğer yapılaşma tarımsal iskân amaçlı yapılıyorsa yola 25 metre cephe olma şartı aranmaz.

Yola cephesi olmayan arazilerde herhangi bir yapılaşma mümkün değil. Bu arazilere yalnızca bungalov tarzı mobil evler ya da konteynerler yerleştirilebilir ama bu durumda da elektrik ve su getirmek büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yola cephesi olan imarsız araziye bağ evi olarak arazinin yüzde 5’i oranında yapı yaptırabiliyorsunuz. Fakat toplam arazi büyüklüğü ne olursa olsun yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçemez.

Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su, yem ve hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola 10 metreden, parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı yapı yüksekliği 6.5 metreyi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir.

Sonradan 2019 yılında yapılan değişiklikle “Beton temel ve çelik çatılı seralar mahreç aldığı yola 5 metreden ve parsel hudutlarına ise 2 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.” Şeklinde değişiklik yapılarak sera alanları inşaat taban alanı kapsamı dışında tutulmuştur.

Basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.

Eğer yeriniz hisseliyse kardeşleriniz veya hisse sahiplerinden noter üzerinden inşaat yapabilir diye müsaade almanız gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 04:44
YORUM EKLE