Konut Satış Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Noktalar

Satış vaadi sözleşmesinde konut alıcılarının neleri göz önüne alması gerektiğini, haklarını ve sözleşme içeriğinde olması gereken maddeleri Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nın Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ortağı Serkan Gül Emlakjet’e aktardı.

Konut Satış Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Noktalar

Harçtan kaçınmak için noterden kaçınılması sorun yaratır

Ön ödemeli konut satışları nın noterden düzenleme şeklinde veya kat irtifakı tapusu devri ile birlikte, adı yazılı şekilde yapılması gerekmektedir.

Ancak harçlardan kaçınılması vb. nedenlerle, noterden sözleşme düzenlenmemesi gibi uygulamalara da rastlanmaktadır.

Şekle aykırı sözleşme düzenlenmesi, tüketiciler açısından, ileride önemli hukuki sorunlara neden olmaktadır.

Sözleşme içeriğindeki 7 kritik maddeye dikkat

Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda bulunması gereken unsurlar, mevzuatta detaylı olarak düzenlenmiştir. Özellikle aşağıdaki hususlar tüketiciler açısından kritik öneme sahiptir:

-- Net/brüt alanın sözleşme içerisinde açık olarak belirtilmesi,

-- Sözleşmenin ekinde ilgili kat planının bulunması,

-- Taşınmaza ait inşaat ruhsatına sözleşme içerisinde yer verilmesi.

-- Teminata ilişkin düzenlemelerin bulunması

-- Teknik şartname (malzeme kalitesine ilişkin koşullar) ve mahal listesinin (proje dahilinde hangi tesis ve alanların yer alacağına dair) eklenmesi.

-- Taşınmazın tüketiciye teslim edileceği kesin bir süreye yer verilmesi. (Kanun hükmünce, taşınmazın tüketiciye teslim süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren 36 ay ile sınırlıdır. Fakat uygulamada, müteahhit lehine, mevzuata da aykırı şekilde, süre uzatımlarına ilişkin düzenlemelere rastlanmaktadır.)

-- Yönetim Planının incelenmesi (özellikle bağımsız bölüme tahsis edilen alan varsa bunların yönetim planında düzenlenmesi gerekir)

Tüketici 14 günde cayarsa bedel ödemek zorunda değil

Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, sözleşme imzasından itibaren 14 gün içerisinde, ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkını haizdir.

Tüketiciden cayma hakkını kullanması durumunda herhangi bir bedel talep edilmesi mümkün değildir. Müteahhitlerin tüketicileri bu hususta bilgilendirme yükümlülüğü vardır.

Uygulamada, mevzuata aykırı şekilde, müteahhitlerin bu hususta tüketicileri bilgilendirmedikleri gözlemlenmektedir.

Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı kredi ile alınması durumunda, kredi sözleşmesi, cayma hakkının sona erdiği tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

Emlak Jet

YORUM EKLE