Konut Görünen İş Yerleri Değerli Konut Vergisi Ödeyecek mi?

Tapu kayıtlarında mesken (konut) olarak görünen ancak fiilen iş yeri olarak kullanılan taşınmazlar için değerli konut vergisi ödenmez.

Konut Görünen İş Yerleri Değerli Konut Vergisi Ödeyecek mi?

15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde de (Madde 2/3) “Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır.” deniliyor. Dileyen mükelleflerin vergi dairelerine başvurarak özelge isteme hakları da var.

Kendi durumlarını özetleyerek; tapuda konut görünen konutlarının fiilen iş yeri olarak kullanıldığından dolayı değerli konut vergisi ödeme yükümlülükleri olup olmadığını bizzat Maliye’ye sorabilirler.

Özelge isterken söz konusu taşınmazın fiilen iş yeri olarak kullanıldığını gösteren belgelerin de sunulmasında yarar var. İş yeri kira ödemesi stopaj belgelerini, emlak vergisi (bina-iş yeri) ödeme belgelerini...

Eğer imar barışına başvurulmuşsa ve iş yeri olarak yararlanılmışsa, imar barışı ödeme belgeleri de özelge talep formu ekinde sunulabilir.

Nitekim emlak vergisi (bina vergisi) uygulamasında ‘tapuda konut olarak görünen taşınmazların fiilen iş yeri olarak kullanılmaları durumunda, fiili kullanım dikkate alarak vergilendirme yapılacağı Maliye’nin özelgelerinde belirtiliyor. 

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 08:08
YORUM EKLE