Kiracıysanız Bunları Ödemeniz Gerekmez!

Evde yaşanan sorunlar, apartman ortak giderleri, vergiler... Peki kiracı bu giderlerden hangilerini öder hangilerini ödemez?

Kiracıysanız Bunları Ödemeniz Gerekmez!

Emlak Vergisini Kim Öder?

1319 sayılı kanun gereğince tüm taşınmaz mallar için ödenen Emlak Vergisi; mesken, işyeri, arsa ve arazileri kapsıyor.

Emlak Vergisi'nde taşınmaz malın sahibi tarafından ödeme yapılıyor. Varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor.

Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Çevre Temizlik Vergisini Kim Öder?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 'Çevre Temizlik Vergisi' ödemeleri yapılıyor.

Çevre Temizlik Vergisi'nde Emlak Vergisi'nden farklı bir şekilde söz konusu taşınmazda kim kullanıyorsa o ödeme yapıyor.

Kiracı varsa çevre temizlik vergisi ödemeleri onun sorumluluğunda oluyor.

Deprem Sigortasını (DASK) Kim Öder?

Zorunlu deprem sigortası olan DASK, deprem sonucunda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kayması ile depremin oluşturacağı maddi zararları poliçe kapsamında belirtilmiş biçimde belli limitler dahilinde nakit olarak karşılamasıdır.

Bu sigortanın tüm binalar için yapılmış olması gerektiği gibi böyle durumlarda taşınmazla ilgili alım, satım ya da herhangi bir kiralama işlemi yapılmamalı.

DASK poliçesi ev sahibi adına yapılır. Bu sebeple kiracılar için zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmiyor.

Fakat bu süreç içinde kimi taşınmaz sahipleri DASK poliçesinin masraflarının da kiracı tarafından ödenmesini istiyor.

Bu durumda kiracı Zorunlu Deprem Sigortası'nı "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, sadece ev sahibi adına yaptırmış oluyor. Ancak her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödeniyor.

Kalorifer Bakım Masraflarını Kim Öder?

Apartmandaki kimi giderler, kiracılar tarafından kimi giderler ise ev sahibi tarafından ödeniyor. Masraflara katılımdaki kıstas, taşınmaz demirbaşında kalıcı bir değişikliğin yapılıp yapılmadığı oluyor.

Kiracı günlük bakım, temizlik ve güvenlik gibi masraları ödemek ile yükümlü oluyor. Ancak apartmanda yapılan kalıcı değişikliklerden ev sahibi sorumlu oluyor.

İlgili mevzuat ve yargıtay kararları gereğince kalorifer kazanı ile ilgili giderlerin kiracı tarafından değil doğrudan kat maliki tarafından karşılanması gerekiyor.

Kiracıların Ödemeyeceği Diğer Giderler

Kiracının ödemekle yükümlü olmadığı diğer giderler ise, anayapının temel giderleri yani demirbaş giderleridir. Bu giderler daire sahibi tarafından ödeniyor.

Örneğin, binanın boyanması işi, demirbaş gideri olması nedeni ile bu gider bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken giderdir. Ayrıca asansör elektriğine bakım onarımına da katılmazlar

Ayrıca; bakım onarım için aidatın yükseltilmesi gerekçeli olmalıdır, yanı tadilata başlanmadan aidat toplanıyor ise yöneticinin fon oluşturması gerekiyor. 

Asansör eskidi ise yeni modeli ile değişimi için fon oluşturmalı. Kapıcının kıdem tazminatı için fon oluşturmalı.

Bu fonlardan sadece kat malikleri sorumlu tutuluyor ve kiracıların hiç bir sorumluluğu bulunmuyor.

Peki Kiracı Neler Öder?

Kiracılar ortak giderlere katılmakla yükümlü sayılırlar. Kiracıların kapıcının net maaşının ödenmesine, apartman ortak su giderine, apartman ortak merpen otomatiği giderine, apartman temizlik giderlerine ve bunun gibi işletme giderlerine katılmaları gerekiyor.

Kiracı olarak oturduğunuz evin gerek ısınma, gerekse binanın diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ödediğiniz yan giderler, daha önce kararlaştırılmış miktardan fazla olduğu takdirde, ev sahibinin ekstra giderleri en geç bir yıl içinde size bildirme zorunluluğu bulunuyor.  Bir seneyi aşan durumlarda ev sahibinin kiracıdan bir hak talebinde bulunma şansı kalmıyor.

Kiracılar, kira bedelinin yanı sıra; kiracının günlük hizmetlerine sunulan, kapıcı hizmeti, ortak kullanılan elektrik-su bedeli gibi giderleri ödemek zorunda oluyor.

Kaynak: Habertürk

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021, 03:04
YORUM EKLE