Kiracısını Çıkaran Ev Sahibi Konutunu 3 Yıl Kiraya Veremeyecek!

Kiracısını mesken ihtiyacı gerekçesiyle çıkaran ev sahibi evini 3 yıl boyunca yeni kiracıya kiralayamayacak.

Kiracısını Çıkaran Ev Sahibi Konutunu 3 Yıl Kiraya Veremeyecek!

Ev sahibi ile kiracının birbirine karşı yükümlülükleri bulunuyor. Ancak yeni kararla birlikte ev sahiplerinin, daha dikkatli davranması gerekiyor.

Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle kiracının gereksinimden dolayı çıkartılmasından sonra kiralama yasağı getirildi.

Borçlar Kanunu 355'inci maddede:

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı 3 yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile haklı sebep olmaksızın 3 yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz.

Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır.

Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen 1 ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz 3 yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 03:34
YORUM EKLE