Kiracısı Olan Ev Sahipleri için Son Hafta!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira geliri beyannamesi için zaman daralıyor. Geçen yıl kira geliri elde edenlerin 31 Mart'a kadar kira gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor.

Kiracısı Olan Ev Sahipleri için Son Hafta!

Beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişilerce bir takvim yılında elde edilen ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradi, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi gelir unsurundan oluşuyor. Mükelleflerce bir takvim yılı içinde, o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul ediliyor.

Gelir 6.600 liranın Üzerindeyse

2020 içerisinde toplam 6.600 lira üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname verecekler.

2020 için uygulanacak istisna tutarı 6.600 lira olup, bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler yararlanabiliyor.

İş yeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira. Bu tutarın altındaki iş yeri kira gelirlerini beyan etmek gerekmiyor.

İnternetten Başvuru İmkanı

Vatandaşlar, kira beyannamesini hazır beyan sistemi üzerinden kullanıcı şifresi veya e-Devlet şifresiyle girerek kendi adlarına hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde verebilecek.

İzlenecek adımlar şöyle:

‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘hızlı erişim’ başlığı altında ‘hazır beyan’ tıklanıyor. Bu seçeneğin üzerine gelindiğinde kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olarak görünen 4 seçenekten ‘kira’ seçiliyor.

‘Sisteme giriş’ tıklanıyor. Sonra ‘e-Devlet yöntemi ile giriş’ seçiliyor.

Giriş yapıldığında ‘internet vergi dairesi’ sayfası açılıyor. Buradan ‘beyanname işlemleri’ (sol üstten ikinci sekme) başlığı altında ‘hazır beyan’ bölümü tıklanıyor.

Açılan ‘hazır beyan’ sayfasında, ekranın sol üstündeki menüden ‘beyanname doldur’ seçiliyor.

Ekranın ortasında beliren bölümden ‘2020 beyanname doldur’ tıklanıyor. İstenen bilgiler dolduruluyor. Vergi otomatik hesaplanıyor.

Düşük Gösterene Ceza

Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından yararlanamıyor. Bu kişiler için ceza kesiliyor. 

Kira geliri vergisi için beyannamelerin 1 hafta içerisinde verilmesi gerekiyor.

İkinci taksitse 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 cumartesiye rastladığından) tarihine kadar ödenebilecek. Vergi ödenirken 97.20 lira damga vergisi alınıyor.

Vergiyi Düşürecek Giderler

Gerçek giderde kiraya verilen mülk için yapılan harcamalar beyannameden indirilebiliyor.

-- Mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri

-- Mülke ait sigorta giderleri

-- Mülk konut ise banka kredisiyle alınması halinde faiz ödemeleri

-- Yeni alınan evin satınalma bedelinin yüzde 5’i (ilk 5 yıl için)

-- Mülk sahibi kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri

-- Mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları

-- Gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 09:55
YORUM EKLE