Kiracılı Evde Tadilat Nasıl Yapılır? Tadilat Konusunda Ev Sahibi ve Kiracının Hakları Neler?

Ev sahibi konutunda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracının da 'katlanabileceği' yenilik ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Evin tadilatı ya da yenilik ve değişliği sırasında ev sahibinin kiracının menfaatlerini gözetmesi gerekiyor.

Kiracılı Evde Tadilat Nasıl Yapılır? Tadilat Konusunda Ev Sahibi ve Kiracının Hakları Neler?

Kiracı, ev sahibinin yazılı iznini alarak kiralananda yenilik ve değişiklik yapabilir.

Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.

Kiraya veren onay verip vermeme hususunda serbest olduğundan, yenilik ve değişikliğin kapsamını da kendisi belirler.

Yenilik ve değişiklik için verilen onayın kapsamının kiracı tarafından aşılmaması gerekir. Dolayısıyla kiraya veren, vermiş olduğu onayı belirli şartlara bağlayabilir. Kiracı, kiraya verenin bu şartlarına uymak zorundadır.

Ev sahibi evde yapılacak olan yenilik ve değişiklik için onay vermeyebilir. Kiracı ev sahibinin yazılı iznini almadan evde değişiklik yaparsa kiralanı sözleşmeye uygun duruma getirmek zorundadır ve yapılan tüm masrafları da kendi öder.

Kiraya veren fesih hakkından ayrı olarak, kiraya veren rıza dışı yapılan yenilik ve değişikliklere nedeniyle genel hükümlere göre tazminat isteyebilir.

Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sonucu ortaya çıkan önemli değer artışının karşılığının ödenmesini kira sözleşmesi sona erdiğinde isteyebilir.

Daha yüksek bir bedel ödenmesini öngören yazılı anlaşmalar saklıdır. Fakat ev sahibinin rızasını almadan yaptıysa böyle bir şey talep edemez.

Yeni Borçlar Konunu’nda bu konuya şöyle açıklık getirilmiştir;

“Kiraya veren, kira süresi içinde yapılması zorunlu olan esaslı onarımları, kiracı tarafından bildirilir bildirilmez, gideri kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür.”

“Kiracı, yerel âdete uygun olarak küçük onarımları yapmak, bozulan veya kullanılmayla yok olan düşük değerli araç ve gereçlerin yerine yenilerini koymak zorundadır.”

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 16:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER