banner53

Kiracı ile Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Kira ilişkisini düzenleyen mevzuat kiracıyı korumaya daha eğilimlidir. Bu durum ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluğun önüne geçebilmek için ise sıklıkla kiracılardan tahliye taahhütnamesi istenmektedir.

Kiracı ile Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Kiracıdan Tahliye Taahhütnamesi Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Genel kural olarak tahliye taahhüdünün yazılı olarak belirli bir tarihi içerecek şekilde kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra alınması gerekmektedir.

Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi usulüne uygun şekilde alınmamış olacaktır. Her ne kadar ispat kolaylığı açısından noter huzurunda verilmesi daha sağlıklı olsa da, böyle bir zorunluluğun bulunmadığını da belirtmek gerekir.

Bu noktada kiraya verenlerin sıklıkla yaptığı bir hata olarak; kira sözleşmesinin imzalandığı aşamada alınan tahliye taahhütnamelerin geçersiz olduğunu belirtmek gerekir.

Ülkemizde dikkat edilmeyen hususlardan bir diğeri ise tahliye taahhütnamelerinin belirli bir tarihi içerecek şekilde alınmamasıdır.

Tahliye taahhüdü alınacak konut, eğer bir ailenin ikamet ettiği “aile konutu” ise bu durumda diğer eşten de onay almakta fayda vardır.

Ayrıca eğer gayrimenkul, birden fazla kişiye kiraya verilmişse, bu durumda tahliye taahhüdünün tüm kiracılardan birlikte alınması gerekecektir.

Bu noktada belirtmek isteriz ki; her ne kadar tahliye taahhütnamesi bir şarta bağlanamasa da, belirlenen tarihte taşınmazın tahliye edilmemesi halinde kiracının cezai şart ödeyeceği tahliye taahhütnamesinde kararlaştırılabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Tarihsiz Şekilde Verilirse?

Tahliye taahhütnamesinin önemli unsurlarından birisi de tarihin belirli olmasıdır. Ancak uygulamada tarih kısmının boş bırakılarak tahliye taahhütnamesi verildiğine şahit olunabilmektedir.

Bu noktada her ne kadar normal şartlarda böyle bir taahhütnamenin sonuç doğurmayacağı söylensede, kiraya verenin üstünü güncel bir tarihle doldurduğu durumlarda kiracılar söz konusu durumu ispat etmekte zorlanabilirler.

Örneğin; 2019 Mayıs tarihinde kiralanan bir dükkân için kiracıdan tarih kısmı boş bir taahhütname alındığını varsayalım.

Bu durumda eğer iş yeri sahibi kötü niyetli davranarak kiracıyı çıkartmak ister ve boş bırakılan tarih kısmını yazıcıdan çıktı almak suretiyle doldurursa, kiracının tarih kısmını mal sahibinin doldurduğunu ispat etmesi gerekecektir.

Ülkemiz şartlarında bu tarz ispat faaliyetleri oldukça zor olduğundan ve dava (bir şekilde kazanılacak olsa bile) sona erene kadar kiracı çoktan tahliye edilmiş olabileceğinden ötürü dikkatli olmakta fayda vardır.

Bu gibi durumları önleme adına kiracılar boş tahliye taahhüdü vermemeli, bir şekilde vermek zorunda kalırlarsa aynı belgenin nüshasını alarak saklamalıdırlar.

Benzer şekilde, sözleşmenin imzalandığı gün alınan tahliye taahhütnamelerinin de gerçekten hangi gün alındığının kiracılar tarafından ispat edilmesi, şu aşamadaki sistemde kolay gözükmemektedir. Dolayısıyla bu hususta da tedbirli olmakta fayda vardır.

Kiracının Tahliyesi

Esasında taahhütname almak kiracının tahliyesi için her zaman yeterli olamayabilir.

Zira kiracı gerek kendisinden kaynaklanan gerekse de diğer sebeplerden ötürü, taahhütnamede bildirdiği sürede kiralananı tahliye edemeyebilir.

Bu gibi durumlarda taahhütnamede belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatılabileceği gibi sulh hukuk mahkemeleri nezdinde dava da açılabilir.

Tahliye taahhütnamesi, alt kiracılar için de hüküm doğuracaktır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, kiracıların tahliyesi yalnızca kiracılardan taahhütname almak suretiyle olmayıp kiraya verenlere birçok imkân tanınmıştır.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 06:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER