Kiracı Evlilik Gerekçesi ile Kira Sözleşmesini Feshedilebilir mi?

Kiracı, Kira sözleşmesi bitmeden evleneceği gerekçesi ile kontratı feshedebilir mi? Bu durumda ev sahibinin yasal hakları nelerdir? İşte yanıtı...

Kiracı Evlilik Gerekçesi ile Kira Sözleşmesini Feshedilebilir mi?

Kiracı evleneceği için evi tahliye etmesi kira kontratının haklı fesih sebebi kabul edilebilir mi? 

"Kiracı, eşiyle beraber şu an oturduğu evde oturmak istemiyor ve ev sahibi kira kontratı yedinci ayda biteceği için kalan kira bedelinin tümünü isteyeceğini söylemiş." 

Bu durum kira sözleşmesinin feshi için haklı bir neden sayılmaz.

Yargıtay, erken tahliye halinde kiracının evin boş kaldığı süre için, en fazla kiraya verilmesi için geçecek makul süre kadar kira bedelini ödemesi gerektiğini içtihat etmektedir.

Bu süre de kiralananın özelliklerine görü değişmekle birlikte konutlar için genellikle 2 aydır.

EMSAL YARGITAY KARARI

"...Taşınmazın tahliye edildiği tarih konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yine sözleşmede kiralananın sözleşme süresi içinde erken tahliye edilmesine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda sözleşme 1.11.2008 tarihinden itibaren 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un 11. maddesi hükmü gereğince aynı şartlarla bir yıl daha uzamıştır.

Davalı kiracının kira süresi sona ermeden kira sözleşmesini tek taraflı feshederek kiralananı tahliye etmesi durumunda kural olarak kira süresinin sonuna kadar kira parasından sorumludur. 

Bununla birlikte davacı kiralayanın bu yerin yeniden kiralanması konusunda gayret göstermesi, böylece zararın artmasını önlemesi için kendisine düşen ödevi yapmak durumundadır.

Bu durumda davacının zararı, tahliye tarihinden kiralananın aynı koşullarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir.

Yargılama sırasında mahkemece kiralananın yeniden aynı koşullarla ne kadar sürede kiraya verilebileceği konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişiler de 14.3.2010 tarihli raporlarında bu süreyi beş ay olarak belirlemişlerdir.

Bununla birlikte 1.11.2008 tarihinde başlayan yeni kira dönemi 1.11.2009 tarihinde sona erecektir Taşınmaz da kira süresinin bitimine dört ay kala 30.6.2009 tarihinde tahliye edilmiş olduğundan davalının en fazla kira dönemi sonuna kadar olan dört aylık kira parasından sorumlu olması gerekirken bilirkişi raporu doğrultusunda beş aylık kira parasının hüküm altına alınması doğru değildir..."

YORUM EKLE