Kiracı Evden Çıkmıyorsa Ne Yapmalısınız?

Kiracının hangi gerekçelerle tahliye edileceği kanunlarca belirlenmiştir. Ev sahibinin kiracıyı evden zorla çıkarması daha büyük bir suçtur. Peki yasal çerçevede kiracı nasıl evden çıkarılır?

Kiracı Evden Çıkmıyorsa Ne Yapmalısınız?

Herhangi bir nedenle kirayı ödemeyen bir kiracıdan kiranın zorla alınması ‘kendiliğinden hak alma’ suçunu işlemenize neden olabilir.

Ne şekilde olursa olsun kiracının olmadığı sırada taşınmaza gelerek anahtarı değiştirmek veya eve girmek konut dokunulmazlığını ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda hırsızlık suçuna da girebilir.

Bu gibi durumlarda kesinlikle uzman bir avukat veya avukatları barındıran kuruluşlardan hizmet almak gerekir.

Bu tarz konular ev sahiplerinin kendi yöntemlerini kullanmasıyla işlediğinde daha büyük sorunlar meydana gelebilmektedir. Peki hukuki yollarla kiracının tahliyesi nasıl olur?

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kira ödenmesine karşın yine de kiracının evden çıkarılmak istendiği durumlar da olabilmektedir.

Fakat kira ödemeyen bir kiracının tahliyesi nasıl olur diye soruyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken ilamsız icra takibi yapabileceğinizdir.

Kirayı ödemeyen kiracı için ilamsız icra takibi başlatılabilir. Hakkında ilamsız icra takibi çıkartılan kiracı, takibe icra dairesinde itiraz etmediğinde takip kesinleşir ve ev sahibi kiracının mallarını haciz ettirme ve sattırma hakkını elde eder.

Hukuki yollarla tahliye ‘ihtarlı ödeme emri’ çıkarılarak kiracının tahliyesiyle birlikte ödenmeyen kiraları da ödemesi sağlanabilir.

Ev sahiplerinin kiracıya oranla daha güçlü bir konumda olduğu görüşünden hareketle kiracıyı korunan Kanunlar da ev sahibinin “Çık.” demesini tahliye için yeterli kabul etmiyor.

Ancak bir evi gelecek kiraya güvenerek kredi çekmek suretiyle satın alan ev sahibinin kredisini ödeyememesi, evde sürülen yaşam tarzı sebebiyle komşulardan sık sık uyarı alması vb. durumlar da söz konusu olabilmektedir.

Bu durumlarda ev sahibinin haklı gerekçelerle kiracının evden çıkmasını isteyebileceği açıktır. Peki çıkmasını istediğiniz halde kiracı evden çıkmıyor ise ne yapmalısınız?

Kiracı yapmış olduğunuz ihtarlara uymuyor ve evden çıkmıyorsa hukuki yola başvurarak tahliye davası açmanız gerekmektedir.

Tahliye davası kiracıdan veya kiralayandan kaynaklanan sebeplerle açılabilen bir davadır.

Borçlar Kanunu m. 350-352 arasında öngörülen bu sebepler:

Mülk sahibinin gereksinimi

Yeniden inşa ve imar

Yeni malikin gereksinimi

Yazılı tahliye taahhüdü

İki haklı ihtar

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli konutu bulunmasıdır. 

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiracının taahhütnamede kararlaştırılan tarihte kiralanan taşınmazı boşaltmayı üstlendiği belgedir.

Kiracı belirtilen tarihte kiralananı boşaltmaz ise kiraya veren kira sözleşmesini bu tarihten bir ay içerisinde sona erdirebilir. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının çıkarılması TBK. 352/1’de düzenlenmiştir. İlgili hükme göre tahliye taahhüdünün bizzat kiracı tarafından ve yazılı olarak yapılmış olması gerekir.

Tahliye taahhüdünde tarih bulunmalı, kanuna veya ahlaka aykırı olmamalı ve kesinlikle bir tehdit sonucu olarak verilmemiş olmalıdır.

Tahliye taahhüdünün geçerli kabul edilebilmesi için kiralanan taşınmazın tesliminden sonra verilmiş olması gerekir.

Belirtilen bu şartlara uygun olarak kiracı tarafından verilen tahliye taahhütnamesine göre mülk sahibi kiracıyı çıkarabilir. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarma icra yolu veya tahliye davası açmakla mümkündür. 

Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı ile ev sahibi arasında çıkan uyuşmazlıklar kira sözleşmesine dayanarak çözüme kavuşturulmaktadır.

Her ne kadar kira sözleşmesinin yazılı yapılması hukuken zorunlu olmasa da bir uyuşmazlık meydana geldiğinde sözleşme ispat anlamında güvence teşkil etmektedir.

İmzalı bir belge mevcut olmadığı durumlarda çıkan uyuşmazlıklarda sözleşmesi olmayan kiracının nasıl çıkarılacağı sorusu gündeme gelmektedir. 

Sözleşmesi olmayan kiracının çıkarılması için ev sahibinin ilk olarak kiracının o evde bir kira ilişkisine dayalı olarak ikamet ettiğini ispat etmesi gerekir.

Kiracının düzenli olarak yaptığı kira ödemelerini mahkemeye sunmak kira ilişkisinin ispatı anlamında yeterli kabul edilebilecektir.

Ancak kira ödemelerinin elden yapıldığı hallerde kiracılık sıfatının ispatı zorlaşmakta ve hatta imkansız hale gelebilmektedir. 

Ev sahibi kiralananda oturan kimsenin sözleşmesi olmasa da kiracı olduğunu ispatlayacak bir belgeye sahipse buna dayanarak tahliye davası açabilir.

Böyle bir belgeye sahip değil ve kiracı olduğunu ispatlayamıyorsa kiralananın kendisine ait olduğunu gösterir tapu belgesi edinmelidir.

Böylelikle sözleşmesi olmayan kiracının tapu belgesine dayanarak fuzuli işgal davası yoluyla kiralanandan tahliyesini talep edebilir. 

Kaynak: TOPO Hukuk Bürosu

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021, 02:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER