Kiracı Çıkarken Anahtarı Nasıl Teslim Etmeli? Anahtar Teslim Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

Kiracının evi boşaltmasının ardından ev sahibine anahtarı teslim ederken 'anahtar teslim tutanağı' tutması gerekir.

Kiracı Çıkarken Anahtarı Nasıl Teslim Etmeli? Anahtar Teslim Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

Anahtar teslim tutanağının içeriği her olayın özelliğine göre farklı olabilir. Bu özelliklere göre bir tutanak düzenlenmelidir.

Bu durumda anahtar teslim tutanağının içeriğini zorunlu ve ihtiyari içerik olarak iki şekilde düşünmek gerekmektedir.

Zorunlu İçerik

Her anahtar teslim tutanağında bulunması gereken içeriktir.

“… tarihli kira sözleşmesi uyarınca … adresindeki taşınmazın kiracısı olan … İle aynı yerin kiraya vereni aşağıdaki hususları tespit etmişler ve bu hususlarda anlaşmaya varmışlardır.”

Yukarıda adresi belirtilen taşınmaz … günü saat … itibariyle kiracı tarafından boş olarak kiraya verene teslim edilmiş ve aynı anda kiracıda bulunan anahtar ve/veya anahtarlar kiraya verene teslim olunmuştur.

Yukarıda da belirtilen gün ve saatten itibaren kiracının anılan yerde kiracılık hakkı sona ermiştir.

Tercihen Eklenebilecek İçerik

Kira sözleşmesinin içeriğine göre anahtar teslim tutanağına eklenebilecek unsulardır. “Kiracının kullanımı süresince kiralanan yerde normal bir kullanımdan kaynaklanan eskime, yıpranma vs. dışında herhangi bir hasar bulunmadığından; bu nedenle kiraya verenin kiracıdan herhangi bir kötü kullanma tazminatı isteme hakkı doğmadığı hususlarında mutabık kalınmıştır.”

(Veya kiralanan yerde hor kullanmadan dolayı … liralık hasar meydana saptanmış; bu nedenle kiracı kiralayana … TL tazminatı peşinen ödemiş veya … tarihine kadar ödemeyi üstlenmiştir.)

(Depozito alınmış ise): kira sözleşmesi nedeniyle kiracı tarafından kiraya verene ödenmiş olan … TL depozito kiraya veren tarafından peşinen kiracıya ödenmiştir. (VEYA … tarihine kadar ödenecektir.)

(Depozito için bankada hesap açtırılmış ise): Bu kira sözleşmesinin teminatı olmak üzere … bankası … şubesinde açtırılan … sayılı depozito hesabındaki … TL’yi kiracıya iadesi için kiraya veren en geç 3(üç) iş günü içerisinde bankaya talimat vermeyi üstlenmiştir.

(Erken fesih durumunda): Sözleşmede yazılı veya sözleşme sonunda uzayan birer yıllık sürelerin bitiminden önce yani erken fesih nedeniyle kiracı kiraya verene … TL ödeyecek ve kiraya verenin bu nedenle başkaca bir talep hakkı kalmayacaktır. (veya erken fesih nedeniyle kiraya veren herhangi bir talepte bulunmayacaktır.)

Kiracının ilk olarak evi boşaltırken kontratta evi nasıl teslim aldıysa o şekilde teslim etmesi gerekmektedir. Olağan eskimeler dışında eve verilen her türlü zarar depozito bedelinden düşülmektedir.

Kiracılık durumunun sona ermesi halinde, sonradan çıkabilecek problemlere karşı, anahtar teslim tutanağının imzalanması gerekiyor. Böylece, anahtar tesliminin yapıldığı konut, tarih, saat bilgileri kayıt altına alınmış olmaktadır.

ANIL & Antonetti Hukuk Bürosu

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021, 22:08
YORUM EKLE