banner53

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? Kira Sözleşmesi Örneği 2021

Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarının korunması açısından son derece önem arz eden kira sözleşmelerinin standartları Türk Borçlar Kanunu ile belirlenmiştir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? Kira Sözleşmesi Örneği 2021

Bu şartlar, kanunda belirtilen kiracı ve ev sahibi arasındaki temel ilişkileri belirlerken özel şartlar ise ilgili kanundan bağımsız şekilde tamamen kiracı ve ev sahibi arasında belirlenmektedir.

Yani ev sahibi ve kiracı koşullarını karşılıklı olarak kendilerinin belirledikleri bir sözleşme oluşturarak böylece bunu yasal bir zemine oturtmuş olurlar.

Sözleşme, hukuksal olarak her iki tarafın da beyanı olarak kabul edilmektedir.

Kira sözleşmesi, ev sahibi ile kiracının yasal olarak uyması gereken koşulları belirlediğinden mutlaka çok dikkatli düzenlenmelidir.

Kira sözleşmesi yaparken kiracı ve ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken maddeleri sizler için derledik.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yani ev sahibinin mülkünü belirli bir dönem kullanabilmesi için kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir. 

Kira sözleşmesinin çeşitli standartları vardır. Örneğin standart bir kira sözleşmesi mülk ile birlikte kiracıya teslim edilen eşya ve demirbaşlar (1) ile özel (2) ve genel koşulların (3) belirtildiği alanlar olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

Kira sözleşmeleri kiracı, ev sahibi ya da emlakçı tarafından hazırlanacağı gibi internet üzerinde pek çok kaynakta bulunabilecek sözleşme örnekleri de kullanılabilir.

Kira sözleşmeleri genellikle bir yıllık imzalansa da süre tamamen her iki tarafın kararına göre değişebilmektedir.

Tabii asıl önemli konu kiracıların ve ev sahiplerinin uyması gereken kurallar ve hakları yasa ile koruma altına alınmıştır.

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi

Kira sözleşmelerinin yenilenmesi esnasında en büyük anlaşmazlık, kiraya yapılacak zam oranı konusunda çıkmaktadır. Yapılacak zammın üst sınırı yine 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilmiştir.

Kanunun 344. maddesi gereğince, yenilenen kira kontratında yapılacak kira zammının üst sınırı, bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi olarak belirlenmiştir.

Resmi gazete yayımlanan kanun değişikliği ile kira sözleşmesi yenilemesinde en fazla yapılabilecek zam oranı "TÜFE 12 aylık ortalama" olarak değiştirildi.

Öte yandan enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır. Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre (TÜFE 12 aylık ortalamayı geçmemek şartı ile) belirlenir.

Kira Sözleşmesi Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar

Kira sözleşmesi hazırlarken uyulması gereken basit ama çok önemli noktalar bulunmaktadır. Kiraya verilecek mülkün cinsi ve adresi sözleşmeye hatasız şekilde yazılmalıdır.

Yine ev sahibi ve kiracının kişisel bilgileri de hatasız ve eksiksiz bir şekilde sözleşmede yer almalıdır.

Özellikle faturaların kiracının üzerine geçirilmesi için bu bilgilerin hatasız ve eksiz olması gerekmektedir.

Sözleşmede ıslak imzalar mutlaka yer almalı

Sözleşmede yer alan ıslak imzaların sahiplerinin ev sahibi ve kiracının olması gerekmektedir. Bazı durumlarda ev sahibi ya da kiracı vekâletname aracılığı ile imza yetkisini bir başkasına verebilmektedirler. Eğer böyle bir şey söz konusuysa vekâletnamelerin mutlaka noter onaylı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sözleşmede kiranın hangi zaman aralıklarında (her aybaşında mı, her 3 aylık dönemlerde mi vb.) ödeneceği açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Kira konusunda bir başka önemli konu ise kiranın tutarının hatasız hem rakam hem de yazı ile belirtilmesidir.

Ödemesi yapılan ücretler sözleşmede belirtilmeli

Sözleşmede belirtilmesi gereken bir diğer konu da peşin ödemesi yapılan depozito gibi ücretlerin hatasız ve açık şekilde belirtilmesidir.

Depozitonun hangi koşullarda verileceği ya da hangi koşullarda iade edilmeyeceği açık bir şekilde sözleşmede yer almalıdır.

Yapılacak zam oranının da yine detaylarla belirtilmesi önemlidir. Kiranın bankaya yatırılması yasal zorunluluk olsa da yine sözleşmede yer verilmesi önemlidir.

Sözleşme düzenlenirken evde bulunan klima, ankastre, kombi ya da benzeri eşyalar ve bu eşyaların mevcut durumları detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Kira sözleşmesinin süresi de açık bir şekilde imzalanan dokümanda belirtilmelidir. Unutulmamalıdır ki kira sözleşmesi bir yıllık yapılabildiği gibi daha uzun süreli olarak da yapılabilmektedir.

Noter huzurunda da imzalanabilir

Sözleşmeler sadece ev sahibi ve kiracı arasında düzenlenip imzalandığı gibi noter huzurunda da imzalanabilir.

Fakat bazı durumlarda ek protokol düzenleme ihtiyacı doğabilir. Böyle durumlarda sözleşme yeniden düzenlenebildiği gibi mevcut sözleşmeye ek protokol da yapılabilir.

Sözleşme düzenlenirken her iki taraf için de birer kopya hazırlanmalıdır. Hazırlanan kopyalar gerek kiracı gerekse de ev sahibi tarafından mutlaka saklanmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ev sahibinin yükümlülüğündedir

Sözleşmede ayrıca konut vergisi, aidat, DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) gibi konuların sorumlu olduğu taraf da mutlaka belirtilmelidir.

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası yasal olarak yaptırılması gerekmektedir.

DASK, deprem sırasında ya da sonrasında oluşabilecek binaya yönelik hasarlarda ev sahibine maddi güvence sunan bir sigorta çeşidi olduğundan ev sahibi tarafından karşılanmaktadır.

2021 Kira Sözleşmesi Örneği

(Meskenler/Konutlar İçin)

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

(imza)       (imza)      (imza)

GENEL KOŞULLAR

1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken bakım ve onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz vekiradan indirim talebinde bulunamaz. 

16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

18. İŞ BU KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR

(imza) (imza) (imza)

ÖZEL KOŞULLAR

1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3. Kiralananda, kiracı ve ailesinin dışında kimse sürekli olarak kalamaz.

4. Kiracı yönetim planı, işletme planı, site /bina yönetim kurulu kararları, kat malikleri kurulu kararları ve sair düzenlemeler gibi tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Kiracının bu kurallara uymaması fesih ve tahliye nedenidir.

5. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

6. Bir ayın kira bedelinin ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira bedellerinin tümü muacceliyet kazanacaktır. Kiracı bu muacceliyet hükmünün sonuçlarını bildiğini ve hiçbir itirazı olmadığını şimdiden kabul ve beyan eder.

7. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, bina aidat, yakıt ve genel giderleri ile çevre temizlik vergileri kiracı tarafından ödenecektir.

8. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

9. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik imkansızlıklar hariç- yaptıracaktır.

10. Kiracı, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.

11. Kiracı, en geç bir hafta içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

12. Kira süresi 1 yıldır. Ancak, kira dönemi sonundan en az 15 gün evvel taraflar sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmedikçe kira sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar.

13. Kira sözleşmesinin otomatik uzaması durumunda kira bedeli, TUİK tarafından açıklanan ve bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanan ÜFE & TÜFE oranının ortalaması kadar artırılacaktır.

14. Kiracı, kiralayana 2 kira bedeli ….….. TL teminat (depozito) bedeli ödeyecektir. Kira sözleşmesi sona erdiği zaman kiralananda ve demirbaşlarda herhangi bir zararziyan, aidat, elektrik, doğalgaz, su gibi, ayrıca kira bedeline ve genel giderlere ait bir borç olmadığı tespit edildiğinde, kiralayan teminatı kiracıya aynen iade etmeyi; eğer zarar ziyan ve borçların bulunması halinde ise, kiracı zarar ve borç miktarının teminatlardan mahsup edileceğini peşinen kabul ederler. Kiracı, hiçbir şekilde teminatı kiraya mahsup edemez.

15. Kiracı ilk bir yıllık kira dönemi hariç olmak kaydıyla, otomatik uzayan kira dönemleri içinde 2 (iki) ay önceden kiralayana yazılı olarak bildirmek şartıyla kira sözleşmesini feshetme ve kiralananı tahliye etme hakkına sahiptir.

16. Kefilin kefaleti müteselsil olup kira kontratı süresince devam eder ve kiracının iş bu sözleşme ile mal sahibine karşı yüklediği tüm edimleri içerir. Kefilin sorumluluğu, işbu kira sözleşmesinin imzasından itibaren en fazla 3 (üç) yıl ve en fazla 18 (onsekiz) aylık kira bedeliyle sınırlıdır.

17. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, ………….. Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu, 18 (on sekiz) genel ve 17 (on yedi) özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık.

Tarih:

Kiracı:

Müteselsil Borçlu ve Kefil:

Kiralayan:

(isim) (isim) (isim)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER