Kira Sözleşmesi Dolmadan Kiracı Çıkarılabilir mi?

Kiracısından memnun olmayanlar özellikle sözleşmenin bitmesini merakla bekliyor. Peki kira sözleşme süresi dolmadan da kiracı çıkarılabilir mi? Kiracı nasıl çıkarılır? İşte yanıtı...

Kira Sözleşmesi Dolmadan Kiracı Çıkarılabilir mi?

Kira kontratı dolmadan haklı nedenler bulunmuyorsa, kiracının evden çıkarılması talep edilemez

Ev sahibi kontrat süresi dolmadan kiracısına "Ya güncellenen yüksek kirayı öde ya da çık" diyemez.

Kira artışı TÜFE ya da sözleşmedeki hükümlere göre yapılır. Özetle ev sahipleri kafalarına göre "kiralar çok arttı" diye kiracılarını çıkaramazlar.

Bunun için haklı nedenleri olması gerekir. Bu nedenlerin başında kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gelir.

Kiracıya noterden kira borcunu ödemesi için ihtar gönderilip, 30 gün süre verilir. Bu süre geçtikten sonra hala ödeme yoksa, tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

Kira Sözleşmesi Dolan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kira kontratı genellikle yıllık olarak imzalanır ve taraflar arasında olumsuz bir durum oluşmadıkça uygulanmaya devam edilir.

Sözleşme, süresi bitmesine rağmen yenilenmez ve ev sahibi, kiracıdan evin tahliyesini talep ederse, belirlenen süre içinde kiracının tahliyesi gerekir.

Kira kontratı, ev sahibinin, gayrimenkul kullanım hakkını kiracıya bıraktığını, kiracının ise kullanım hakkı karşılığında kira bedeli ödemeyi kabul ettiğini beyan eden bir belgedir.

Sözleşmeler belirli bir süreliğine yapılır, bu süre genellikle 1 yıldır. Belirlenen süre sona erdiğinde taraflar anlaşmayı devam ettirmek suretiyle yeni bir sözleşme imzalayarak sürece devam ederler, eğer taraflardan herhangi biri veya her ikisi de anlaşamaz ise, sözleşme bitiminden sonra belirlenen süre içinde ev boşaltılır.

Kira sözleşmesinde, evin teslim tarihi belirtilmiş ve süre sonunda da kira ilişkisinin devamına yönelik yeni bir sözleşme yapılmamış ise, kiracının bu süre sonunda evi boşaltması gerekir.

Kiracının bu kurala uymaması halinde, ev sahibi sözleşme kuralları gereğince dava açarak kira kontratını sonlandırabilir.

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Feshedilir?

Borçlar Kanunu' na göre belirli bazı durumlarda ev sahibi kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir, bu durumlardan biri de kira bedelinin ödenmemesidir.

Kiracının kira bedelini ödememesi halinde, ev sahibi kiracıya yazılı olarak son ödeme süresi bildirmelidir. Kiracıya tanınan bu süre içerisinde kira bedeli ödenmez ise, kira sözleşmesi feshedilir ve gayrimenkulün tahliyesi gerekir.

Kira kontratı, taraflardan herhangi birinin, kira ilişkisinden, bir şekilde zarar görmesi halinde yasal süreçlere uyularak kiracının tahliyesi sonucunda feshedilebilir.

Kiracı, imzalamış olduğu sözleşme ile, gayrimenkulü kurallarına uygun kullanmak, komşularına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Kiracının vefat etmesi durumunda, kiracının mirasçıları yasal fesih süresine uygun olarak sözleşmenin sonlandırılmasını isteyebilirler.

Kaynak: Takvim

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER