Kira Kaç Gün Geciktirilebilir? Kira Ödemeyen Kiracıya İhtarname Nasıl Gönderilir?

Kiracı, kirasını geciktirdiğinde ya da ödeyemediğinde ev sahibi kaç gün süre vermelidir? Kira ödemeyen kiracıya nasıl ihtarname çekilir?

Kira Kaç Gün Geciktirilebilir? Kira Ödemeyen Kiracıya İhtarname Nasıl Gönderilir?

Borçlar Kanunu, kiracıların sorumluluklarını düzenliyor. Kanuna göre göre kiracı, kira ödemesini düzenli şekilde yapmalıdır.

Ödemesini geciktiren kiracı için ev sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunur.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu (aidat vb) ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Yasalar gereğince kiracının evden çıkarılması için ev sahibinin “Çık” demesi yeterli değildir.

Kiracının evden çıkması için yasalarda yer alan tahliye nedenlerinden bir gerekçe sunulması gerekiyor.

Bu gerekçeler; kiracının kirayı ödememesi sonucunda icra takibi, gayrimenkul tadilatı, ev sahibinin eve ihtiyaç duyması, evin el değiştirmesi gibi nedenler olarak sunuluyor.

Kira kontratında yer alan tarihlerde kira ödenmediği vb. durumlarda ev sahibi ihtarda bulunabiliyor.

Bir kira yılında 2 haklı ihtar alan kiracı için de tahliye durumu söz konusu oluyor.

Bunun yanı sıra imzalanan kira kontratının dolması neticesinde de fuzuli yer işgalinden ötürü kiracıyı tahliye hakkı doğuyor.

Sayılan gerekçelerden en az biri gerçekleşiyorsa, sözleşme süresi bitmese bile kiracının yasal olarak evden çıkmaması için hiçbir gerekçe kalmıyor.

Kira sözleşmesinde tahliye taahhüdü dahi bulunsa kiracı ile ev sahibi arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Bu gibi durumlarda ilk aşama yasal yollara başvurmak oluyor. Öncelikli olarak gerekli belgeler eşliğinden noter onaylı bir ihtarname ile kiracıya tahliye için süre tanınıyor.

Noterden gelen bu ihtarnameyle kiracıya durumun ciddiyeti de sunulmuş oluyor. Bu süre, durumlara göre değişiklik gösterebiliyor.

Kiracı adına çıkan bu ihtarname, sözleşmenin feshedildiğini belirten resmi bir uyarı niteliği taşıyor.

İhtarnamenin kiracıya, tahliye talep edilen tarihten bir ay önce kadar ulaştırılması gerekiyor.

Verilen tarihe rağmen evi boşaltmayan kiracıya tahliye davası açılarak “tahliye kararı” çıkartılabiliyor.

İhtarnamenin ardından belirtilen süreye rağmen kiracı evden çıkmazsa bu durumda devreye mahkeme giriyor.

Mal sahibi, kiracıya “tahliye davası” açabiliyor.

Tahliye davası, kiraya veren kişiden kaynaklanan sebepler ve kiracıdan kaynaklanan sebepler şeklinde ki farklı başlıkla açılıyor.

Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen evden çıkmayan kiracılara direkt dava açılırken tahliye taahhüdü imzalayıp olası durumda evden çıkmayan kiracılar için ilk yol, ihtarname süreci oluyor

. Açılan davada şartlar yeniden incelenerek durumun tahliye için uygun olup olmadığına bakılıyor.

Dava sonucunda eğer sözleşme hâlâ devam ediyorsa feshediliyor ve resmî olarak tahliye kararı çıkartılıyor.

Sözleşmenin zaten bittiği davalarda direkt olarak tahliye kararı veriliyor.

Kaynak: Sözcü

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 03:55
YORUM EKLE