Kira Gelir Vergisinde Yeni Dönem Başladı! Kimler Gelir Vergisi Ödeyecek?

4.5 milyonu aşan Gelir Vergisi mükellefi için beyan dönemi başlıyor. 2021 yılı bütçesinde Gelir Vergisi hedefi 195.2 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 8.7 milyar lirasının Gelir Vergisi mükelleflerinden tahsil edilmesi bekleniyor.

Kira Gelir Vergisinde Yeni Dönem Başladı! Kimler Gelir Vergisi Ödeyecek?

Sözcü Gazetesi'nden Nedim Türkmen'in Yazısı...

4.5 milyondan fazla mükellefi ilgilendiren ve 2020 yılında devletin 158 milyar 814 milyon lira tahsilat yaptığı Gelir Vergisi'nde, genel beyan dönemi 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 92. Maddesi'ne göre beyanname verme süresinin son günü 25 Mart olarak belirlenmiş olmasına rağmen, Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Mart 2019 tarih ve 115 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile Gelir Vergisi beyanname verme süresini yeni bir belirleme yapılıncaya kadar mart ayının son günü olarak belirlemişti.

Dolayısıyla mükellefler 2020 takvim yılına ait gelirlerini beyanname ile 31 Mart 2021 tarihi akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine bildireceklerdir. Hesaplanan Gelir Vergisi birincisi mart ayı sonunda ve ikincisi temmuz ayı sonunda olmak üzere 2 taksitte ödenecektir.

Geçen yıl tahsil edilen 158 milyar 814 milyon liralık Gelir Vergisi'nin, sadece 8 milyar 248 milyon liralık kısmı beyanname yoluyla tahsil edildi. 2021 yılı bütçesinde Gelir Vergisi hedefi ise 195 milyar 288 milyon lira olarak belirlenmiş olup, bu hedefin 8 milyar 798 milyon lirası 4.5 milyonu aşan Gelir Vergisi mükellefinden tahsil edilecek.

Ülkemizde toplanan Gelir Vergisi'nin çok büyük bir bölümü, kaynakta kesinti yoluyla toplanmaktadır. Geçen yıl kaynakta kesinti yoluyla 147 Milyar 227 Milyon liralık tahsilat yapılmış. 2021 yılı hedefi ise 182 milyar 694 milyon olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisinde Gelir Unsurları Nelerdir?

Gelir, Gelir Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde “Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde vergilendirilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından oluşmaktadır.

-- Ticari kazançlar,

-- Zirai kazançlar,

-- Ücretler,

-- Serbest meslek kazançları,

-- Gayrimenkul sermaye iratları,

-- Menkul sermaye iratları,

-- Diğer kazanç ve iratlar.

Belirlenmiş Tutarların Aşılması Durumunda Beyanname Verilmesi Gereken Gelir Unsurları

2020 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 6.600 lira üzeri kira olanlar, beyanname vermek zorundadırlar.

2020 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 49.000 lira üzeri olanlar, kira beyanname vermek zorundadırlar.

Mesken kira gelirinin 6.600 lira istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2020 yılı için 49 bin lirayı aşması halinde, mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.

Ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin olarak 7194 Sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenlemeden önce tek işverenden elde edilen ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan dışı bırakılmış iken, yeni düzenleme ile tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın (2020 yılı için 600.000 lira) aşılması halinde beyanname verilecektir.

Ayrıca, tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 lira) aşmasa dahi, hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 lira) aşması halinde de tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için de beyanname verilecektir.

Elde ettikleri ücret gelirlerinden Gelir Vergisi tevkifatı yapılmayanlar, tutarı ne olursa olsun bu ücret gelirleri için beyanname vermek zorundadırlar.

2.600 liralık tutarı aşması halinde, beyan edilecek menkul sermaye iratları;

-- Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,

-- Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),

-- İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,

-- Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,

-- Yurtdışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı vb.),

-- Her çeşit alacak faizleri.

49.000 liralık tutarı aşması halinde, beyan edilecek menkul sermaye iratları;

-- 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,

-- Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından kira kira sağlanan gelirler,

-- Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları

2020 yılı değer artış kazancı 18.000 lirayı aşanlar, beyanname vermek zorundadırlar.

2020 yılı arızi kazançları 40.000 lirayı aşanlar, beyanname vermek zorundadırlar.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 10:52
YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc