Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kapıcı Hakları 2021

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışırlar. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri de farklıdır. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekir.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?  Kapıcı Hakları 2021

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün Yazısı...

Kapıcılar çoğu kez haftalık 45 saat sınırı gözetilmeksizin sürekli çalıştırılır. Ancak kapıcının şikâyet etmesi halinde apartman yönetimine fazla mesai borcu çıkar.

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışırlar. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri de farklıdır.

Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekir.

Kapıcının işvereni aslında apartmandaki bütün kat malikleridir. Kapıcıyla apartman yönetimi arasında iş sözleşmesi yapılması gerekir. Ancak sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması gerekmez.

20 Gün Yıllık İzin

Kapıcılar da diğer işçiler gibi haftalık 45 saat çalıştırılmalıdır. Bunun üzerine çıkan süreler için kapıcılara fazla mesai ödenmesi gerekir.

Ancak çoğu kez kapıcılar herhangi bir saat sınırı gözetilmeksizin çalıştırılır.

Kapıcının bu durumu şikâyet etmesi halinde apartman yönetimine fazla mesai borcu çıkar.

Apartman yönetimi fazla mesai ödemezse, yüksek idari para cezaları yanında SGK prim borcu da ödemek durumunda kalır. Kapıcılarla ilgili kafaları karıştıran bir diğer konu da yıllık izindir.

Pek çok apartman yöneticisi kapıcının yıllık izninin bulunmadığını iddia eder. Hâlbuki gerçek böyle değildir.

Kapıcının da diğer bütün işçiler gibi yıllık izin hakkı vardır. Altı yıldır aynı apartmanda kapıcılık yapan kişiye en az 20 gün yıllık izin verilmelidir.

Kira Alınamaz

Diğer taraftan eğer apartman kapıcısı, kapıcı dairesinde oturuyorsa kapıcı dairesinin kirasının ücretinden düşülmesi mümkün değildir.

Kapıcı eğer kapıcı dairesinde oturuyorsa, bu daire için kapıcılık yaptığı müddetçe kira ödemez. Kapıcının kapıcı dairesine kira ödememesinin altında ise işçinin korunması gerekçesi yatıyor.

Dairenin Kirasıda Kıdem Tazminatına Eklenir

Kapıcı, kapıcı dairesinde oturuyorsa kira ödemediği gibi, kıdem tazminatını alarak işten ayrılması durumunda dairenin kirası da tazminata esas ücretine eklenir.

Örneğin brüt ücreti 3.650 lira olan bir kapıcı, rayiç kira bedeli 350 lira olan bir dairede oturuyorsa ve 15 yıllık çalışmasının sonucunda emekli olacaksa, yönetimin kapıcıya 4 bin lira üzerinden 15 yıllık tazminat hesaplayarak ödemesi gerekir. Eklenmemesi halinde kapıcı, apartmana dava açarak bu hakkını alabilir.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 14:36
YORUM EKLE