Kanal İstanbul Planında Değişiklik!

Kanal İstanbul’un güzergâhına kurulacak Yenişehir'in planlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değişiklik yapıldı. Yenişehir’de yer alması planlanan teknoloji geliştirme alanı ile fuar ve kongre alanından vazgeçilerek ilgili plan notları iptal edildi.

Kanal İstanbul Planında Değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresinde inşa edilecek “Yenişehir” için İBB tarafından 2009'da onaylanan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” plan değişikliğinde, ikinci kez revizeye gitti. 

Son olarak 22 Haziran 2020'de onaylanıp itirazlar için askıya çıkarılan Yenişehir'e ilişkin "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı" yeniden değiştirildi ve 22 Mart 2021 günü askıya çıkarıldı. Yapılan değişiklik ile plandaki “teknoloji geliştirme alanı” ile “fuar ve kongre alanı” ile ilgili düzenlemeler iptal edildi.

TEKNOPARKLAR, TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ KURULACAKTI

Planlama alanının kuzeyinde Kanal İstanbul ile İstanbul Havalimanı arasında lojistik desteğin de sunulabileceği bölge, “teknoloji geliştirme bölgesi” olarak planlanmıştı. Plandaki “Bu bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurumlara önerilebilecek alandır.

Söz konusu bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanana kadar bu alanlarda bilişim ve ileri teknolojilerin geliştirildiği ve kullanıldığı tesisler, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, AR-GE birimleri vb. yer alabilecektir. Karma kullanımlar, spor, rekreasyon ve  diğer sosyal donatı alanları yer alabilir” hükmünün iptal edildiği görüldü. 

FUAR VE KONGRE MERKEZİ DE İPTAL

Planlama alanının kuzeyinde havalimanının komşusu olan turizm bölgesinde yapılması planlanan kongre ve fuar merkezi de iptal edildi. Planda, üniversite ve teknoloji geliştirme alanları ile koordineli çalışacak şekilde bir adet fuar ve festival alanı önerilmişti.

Plandan “İstanbul'un bilgi üreten bir yapıya yöneltilmesi hedefi doğrultusunda üniversite-özel sektör işbirliğini arttırmak için önerilen teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında da ilgili sektörlere yönelik enstitü niteliğinde yüksek eğitim kurumları da yer alabilecektir” notunun çıkarıldığı da belirlendi. 

TAYAKADIN SINIRLARI İÇİNDEYDİ

Bakanlığın etaplar şeklinde askıya çıkarmaya başladığı alt ölçekli planlarda teknoloji ve fuar alanı, İstanbul Havalimanı'nın yanında Tayakadın civarında bulunuyordu. Yaklaşık 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması planlanıyordu. Fuar ve kongre turizmine hizmet sağlayacak 1.4 milyon metrekare büyüklüğündeki alan da havalimanı ve teknoloji geliştirme bölgesi ile ilişkilendirilecekti. 

PLANIN GEÇMİŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna yönelik itiraz süreci de sürerkeni jet hızıyla kanalın çevresinde inşa edilecek “Yenişehir” için 23 Aralık 2019’da  “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliğini onaylayarak askıya çıkarmıştı.

Yapılan itirazlar üzerine 22 Haziran 2020'de planda değişiklikler yapılmıştı. Haziran'da yapılan değişiklik ile yaklaşık 37 bin hektarlık alanı kapsayan Yenişehir'in tüm imar uygulamalarında resmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Kanal İstanbul ile ilişkilendirilerek yapılacak projeler için “özel proje alanı” düzenlemesi yapılmıştı.

Sözcü

YORUM EKLE