Kamuya Ait Gayrimenkuller İnternet Üzerinden Açık Artırmayla Satılabilecek

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklikle kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek.

Kamuya Ait Gayrimenkuller İnternet Üzerinden Açık Artırmayla Satılabilecek

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılacak.

Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor.

Elektronik Ortamda Yapılan İlan Esas Alınacak 

Gayrimenkuller, satış komisyonları tarafında fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek.

Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu olacak. Bu tutar, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil edilecek.

Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a "Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı" başlıklı madde ekleniyor. Buna göre, menkul ve gayrimenkul mallar kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak.

Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilan edilecek. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacak. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan açılacak. 

AA

YORUM EKLE