Kamulaştırmada Enflasyon Kadar Artış Yasalaştı!

Ak Parti'nin sunduğu yeni torba yasa teklifi yasalaştı. Yasa teklifinde yer alan yeni düzenlemeye göre, kamulaştırıldıktan sonra büyük değer kazanan taşınmazlar nedeniyle zarara uğrayan vatandaşların aleyhine, şirketlerin ise lehine bir düzenleme yapıldığı ortaya çıktı.

Kamulaştırmada Enflasyon Kadar Artış Yasalaştı!

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek. Yasa, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılan veya sözleşmeye bağlanan kiralama işlemleri hakkında uygulanmayacak.

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun öngörülen düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sunulan kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek döner sermayeden sağlanabilecek.

Kamulaştırma Kanunu'na eklenmesi öngörülen maddeyle, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 Aralık 2004'ten sonra yapılmış olan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda husumet TOKİ'ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilebilecek.

İstimlak Kanunu uyarınca, kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada değer; taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak esas alınarak ve o tarihteki nitelikleri gözetilerek tespit edilecek.

Tespit edilen bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak dava tarihi itibarıyla güncellenerek hak sahiplerine ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 07:12
YORUM EKLE