İskansız Ev Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler!

Tamamlanmış bir yapının iskanının (yapı kullanma izni) alınmasıyla ilgili olarak İmar Kanunu 30'uncu maddesi yapı kullanma iznini alma yükümlülüğünü kamu görevi olarak inşaat sahibine yüklemiştir.

İskansız Ev Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler!

Uygulamada ise özellikle bina yapımında taraflar aralarında yaptıkları sözleşme ile yapı kullanma izninin müteahhit tarafından alınacağını kararlaştırarak uygulamaktadırlar.

Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde kural olarak inşaat ruhsatı alma yükümlülüğü arsa sahibine aittir.

İş Yeri Ruhsat Müracaatında İskanın Etkisi

Kiracının ticari faaliyette bulunabilmesi, iş yeri ruhsat müracaatına başvurabilmesi için yapıda iskan izni olması gerekir. İskan izni bulunmayan yapı hukuken ayıplıdır.

Bu durumu önceden bilmemesi halinde, kiracı, kira sözleşmesini feshedebilir. Onaylı projenin dışına çıkılmış, inşaatın alanı büyütülmüş ise belediyenin iskan belgesi vermesi mümkün değildir.

İskansız Eve Konut Kredisi Çıkar mı?

İskanı alınmamış olan konutlara bankalar konut kredisi vermeyebilmektedir. Konut alırken tapu tipinin Kat Mülkiyeti (iskanı alınmış) olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli ve Kat Mülkiyeti tapulu gayrimenkul alımına önem verilmelidir.

İskansız Eve Elektrik, Su, Doğalgaz Abonelikleri Alınabilir mi?

Yapı kullanma izni olmayan yapılardaki bağımsız bölümlere teorik olarak su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz. İskansız abonelikler hukuka aykırı olsa da yapılmaktadır.

İskan alınmamış binalarda belediyenin her an problem çıkarma olasılığı vardır. Bu da ciddi bir risk ve sıkıntı oluşturmaktadır.

O yapıya ait aboneliklerin olması iskan alınacak anlamına gelmemelidir. Doğalgaz firması sözleşme yaparken iskanın 1 ay içinde getirilmesi şeklinde anlaşmaya şerh düşerler.

Kat Mülkiyetine Geçiş

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne geçeceğinden tashih için tapu harcı ödenir.

Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir. Bina veya yapının proje ve eklerine uygun yapılmadığı zaman, iskan ruhsatı alamaz, iskan ruhsatı olmayan yerde kat mülkiyetine dönüştürülemez.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 03:01
YORUM EKLE