İcradan Satılan Gayrimenkulün Tahliyesi Nasıl Sağlanır?

İhale ile satın alınan taşınmazın tahliyesi İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Peki icradan satılan gayrimenkulün tahliyesi nasıl sağlanır?

İcradan Satılan Gayrimenkulün Tahliyesi Nasıl Sağlanır?

İhale ile satılan taşınmazın tahliyesi için taşınmaz alıcıya ihale edilip, bedeli alınmaktadır.

Daha sonra alıcı namına tescil edilmesi için yazılı olarak belirlenen süreye uyulması koşuluyla tapuya müzekkere yazılmaktadır.

İhale İle Satılan Taşınmazın Tahliyesi

Taşınmaz borçlu tarafından ya da hacizdan önceki tarihlerde yapıldığı resmi bir belge aracılığı ile bir akte dayanmadan farklı birileri tarafından işgal ediliyorsa, 15 içinde tahliyesi talep edilmektedir.

Bu süreç içerisinde işgal edenlerin evden tahliyesi gerçekleşmiyorsa, zorla çıkarılması söz konusu olabilir. Bu noktada mutlaka uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir.

Tahliye Talebi Nasıl Olur?

Tahliye ile satın alınan taşınmaz, üçüncü bir kişi tarafından işgal ediliyorsa alıcı icra dairesinden üçüncü kişilerin çıkartılmasını talep edebilir.

Ancak alıcı taşınmazı ihlalden sonra farklı birine devrederse, ikinci alıcı da buna göre taşınmazın gayrimenkulun tahliyesi talep edebilmektedir.

Tahliye emrine karşı şikayet süresi 7 gündür. Bu süre içinde tahliye emrinin gerçekleştirilmemesi ya da şikayet edilmemesi durumunda yasal zorunluluklar ortaya çıkar.

Ancak tahliye emrine karşı şikayet edilmişse, bu durumda icranın iptal olması söz konusu değildir.

Ancak icra mahkemesi şikayet sonuçlanana kadar icranın bekletilmesi yönünde bir karar çıkartabilir.

İcradan Satın Alınan Evin İçindeki Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

İcra yoluyla tahliye yapabilmek için icra dairesinden tahliye emrinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Tahliye emri kapsamında taşınmazda oturan kiracıya 15 gün içinde evi tahliye etmesi gerektiği iletilir. Ancak kiracı bu durumda icra mahkemesine şikayette bulunabilir.

Ancak şikayette bulunmazsa 15 gün içinde evi boşaltması gerekir. Aksi halde kiracının zorla çıkartılması söz konusudur.

Ancak üçüncü kişi, hacizden önceki tarihte kiracı olduğunu resmi bir kira sözleşmesi ile ispat ederse icra mahkemesi tarafından tahliye emrinin iptaline karar verilebilir.

Kiracı olduğunun tespiti için 3. Kişinin kiracılık sıfatını kabul etmiş olması gerekmektedir. Bunun için de genel mahkemelerde tespit davası açabilir.

Ancak kira sözleşmesi bulunmuyorsa 3. Kişinin yani taşınmazı işgal eden kişilerin 15 gün içerisinde tahliyeyi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhittin
Muhittin - 2 hafta Önce

Merhaba benim oturduğum ev icra yoluyla açık artırma ile satılmış önceki ev sahibiyle kira sözleşmem var fakat yeni ev sahibi bana çık diyor daha 8 ay var sözleşmemizin bitmesine benim ne gibi hakim var teşekkür ederim

EMLAK GÜNDEMİ: Kural olarak evin yeni sahibi kiracıyı 1 ay içerisinde göndereceği ihtarname ile çıkarabilir. Sözlü ya da evi aldıktan sonra 1 ay içerisinde gönderilmeyen ihtarnamenin kanunen geçerliliği yoktur. İhtarname gönderilen kiracıya evi tahliyesi için 6 ay süre tanınır.