banner53

Hazine Arazisine Tapu Nasıl Çıkarılır?

Hazine arazileri zaman zaman satışa çıkarılarak satılabiliyor. Özellikle köylerde halihazırda tarım için kullanılan hazine arazileri bulunuyor. Peki hazine arazileri nasıl alınır? Hazine arazilerine nasıl tapu çıkarılır?

Hazine Arazisine Tapu Nasıl Çıkarılır?

Hazine Arazisi Nedir?

Hazine arazisi tapuya kaydı yapılmış araziler ve tapuya kaydı yapılmamış araziler olarak ikiye ayrılır.

Tapuya kaydı yapılmış araziler başvuru yapan insanlara satılabilen arazilerdir.

Hazineye kayıtlı olan araziler özel, hazineye kaydı bulunmayan araziler ise genel mülk olarak kabul edilir.

Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır?

Hazine arazilerini satın almak için ihaleler açılıyor. Araziler ihale yoluyla satılıyor. İhale bedelini kanun gereğince her sene merkezi komisyon belirliyor.

Merkezce belirlenen sınır geçilmez ise açık teklif, sınır geçilirse kapalı teklif uygulanmaktadır. iki şekilde de satılmayan araziler tekrar aynı şekillerde ihalelere sunuluyor. 

Hazine arazisi satın almak için bazı koşullar vardır bunları bir  alt başlıkta size açıklayacağım. Açıklayacağım koşulları taşımanız halinde gerekli mercilere bir dilekçe yazmanız gerekmektedir.

Eğer sahipleneceğiniz mülk bir ilde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü’ne veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne, şayet satın almak istediğiniz mülk bir ilçede Mal Müdürlüğü’ne dilekçe vermeniz gerekmektedir.

Hazırladığınız başvuru dilekçesinde satın almak istediğiniz mülkün ikametini ada ve parsel numarası ile yüz ölçümünü çok net bir şekilde beyan etmeniz gerekmektedir.

İhale kararının netleşmesi ile birlikte araziyi satın alacak olan şahıs satış miktarını gerekli idareye ödeyerek arazi tapusunu kendisinin üzerine alabiliyor. 

Daha sonra ihaleyi kazandığınız takdirde, şayet mülkün taksit ile ödenmesine karar verilmişse oluşmuş meblağın en az dörtte birinin peşin olarak 15 gün içerisinde yatırılması gerekmektedir.

Arta kalan dörtte üçlük kısmın ise üçer aylık dönemlerle veya iki sene içerisinde eşit taksitler ile daha evvelden belirlenmiş bulunan yasalar tarafından belirlenmiş faiz ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. 

Arazi tapusu, araziyi peşin ödeme yapanlara direk verilir. Fakat taksitli ödeme yapan şahıslar borçlarını tamamlamadan tapu teslim edilmez.

Yalnızca arta kalan taksitler için bir güvence göstermeniz halinde devlet arazi tapusunu size devredebilir.

Hazine Arazi İhalesine Kimler Katılabiliyor?

Hazine arazi ihalesine katılmak için bazı koşullar gerekmektedir. Bu koşullara sahip olmamanız taktirde arazi satın almanız mümkün olmayacaktır. 

İhaleye katılmadan önce arazi satın alma koşullarını inceledikten sonra başvuruda bulunabilirsiniz. İhaleye katılma koşullarını şu şekilde sıralayabiliriz;

-- Bildiri için adres bilgilerinin Türkiye’de olması

-- Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bildirimleri

-- Tüzel ( şirket vb.) yerlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri

-- Belirtilmiş olan geçici teminat miktarını yatırmış olmaları

-- Yerleşim yerlerinin yasalara uygun yerde olması

-- Defterdarların veya Mal Müdürlüğü’nün istekleri doğrultusundaki diğer evrakları getirmeleri

-- Tüzel şekildeki katılımcıların adına temsili olarak ihaleye katılan şahısların yetkili olduğunu belirten evrakı vermeleri gerekmektedir.

-- Tüzel kişilerin bu koşullardan farklı olarak gerekli kuruluşlardan ( siciline kayıtlı bulunduğu sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan) ihalenin yapıldığı sene içerisinde tedarik edilmiş olan sicil kayıt evrakı ile şirketleri temsili olarak katılan şahısların şirketleri temsil ettiklerine dair tamamen söz sahibi olduğunu gösteren noterden onaylı vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

Hazine Arazisi Fiyatları

Satışa çıkartılan arazinin bedelini devlet idaresi bir meblağ sunuyor. Daha sonra asıl ve net meblağ tespit komisyonu tarafından veriliyor.

Satışa sunulan arazinin bulunduğu mevki ve tespit edilmiş özellikleri, bulunduğu bölgenin büyüklüğü, yerleşik hayata, insan yoğunluğunun olduğu yerlere ve insanların çalışma yerlerine olan yakınlığı, belediyenin vermiş olduğu hizmetlerden faydalanıp faydalanmadığı, toprak çeşidi, yapısı vb. daha birçok şeyin göz önünde bulundurularak rayiç bedel baz alınarak arazinin mali değeri belirleniyor.

Hazine Arazilerinin Satışı

Bazı araziler özel mülkiyet olurken bazıları genel mülkiyetler olarak adlandırılır.

Bunları birbirinden ayıran tek özellik özel mülklerin ihaleye çıkartılarak satılması, genel mülklerin kesinlikle satışının mümkün olmadığıdır.

Genel mülk olarak satılamayan araziler kamunun satışına izin verilmeyen yerlerdir.

Satışa sunulabilen özel mülk alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

-- Kadastrosu yapılmış olan yerler

-- Günlük hayatta içilen baraj suyunun kısa mesafeli güvence alanlarının dışarısında kalanlar

-- Arazinin satılan sıfatına girmesi için doğal ve yapay küçük su birikintileri olan göllerin kenar çizgilerine olan mesafesinin 500 metre olması gereklidir

-- Sahil boyunun kenar çizgisine de 5.000 metre mesafenin dışarısında bulunması gerekmektedir

-- Özel yasalar boyutunda kalmayan yerler

-- Satışın gerçekleştiği tarih itibari ile arazi toplulaştırılması yapılmayacak olan yerler

-- Kamusal hizmet amacı ile kullanılmayan yerler

Siz de bir arazi satın almak istiyorsanız istediğiniz arazinin büyüklük ölçülerini ve mevkisini bildiren bir başvuru dilekçesi doldurduktan sonra Mal Müdürlüğü veya Defterdarlıklara gidererek taşınmaz arazi başvurusunda bulunabilir, arazi sahibi olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 13:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER