banner53

Hazine Arazileri Tarımsal Faaliyet için Nasıl Kiralanacak? Hak Sahipleri Nasıl Belirlenecek?

Tarımsal üretimin arttırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi için hazine arazilerinin çiftçilere kiralanmasına yönelik ilanlar yayınlandı. 6 ildeki 1.291 arazi için süreç başlayacak. Peki başvurular nereye yapılacak, kimler hak sahibi olabilecek?

Hazine Arazileri Tarımsal Faaliyet için Nasıl Kiralanacak? Hak Sahipleri Nasıl Belirlenecek?

Çiftçilere 60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama imkanı sağlanan proje için ilanlar yayınlandı. İlanlar Milli Emlak'ın web sitesi (milliemlak.gov.tr) ve hükümet konaklarında 19 Ekim'e kadar duracak. 

TOPLAM 1.291 ARAZİ

Topraksız çiftçilere kiralanması için Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar olmak üzere 6 şehirde toplam 41.5 milyon metrekare araziyi kapsayan toplam 1.291 taşınmaz ilana koyulacak.

Önümüzdeki dönemde bu projenin diğer illerde de uygulanması hedefleniyor. Peki, arazi kiralamak isteyen çiftçiler hangi yolları izleyecek? İşte hazine arazisi kiralama rehberi...

KİMLER YARARLANABİLİR?

Cevre ve Sehircilik Bakanlığı'nın kiralamalara yönelik usul ve esasları içeren tebliği, 16 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde/ mahallede ikamet eden, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler kiracı olma imkanına sahip olacak. 

BASVURULAR NEREYE?

İlan edilen Hazine'ye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, 'Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu'nu doldurarak ilan süresi kapsamında idareye (illerde Cevre ve Sehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve ilçelerde Milli Emlak Müdürlüğü yoksa Milli Emlak Sefliği) başvuru yapacak. 

DEĞERLENDİRME NEYE GÖRE YAPILACAK?

Başvurular, sürenin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirmeye alınacak. Her başvuru sahibi için nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri kontrol edilerek puanlanacak.

En yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri belirlenecek. Puanlar eşit çıkarsa kura çekilecek.

PUANLAMA NASIL OLACAK?

Köyde oturan ve o köye kayıtlı olanlar 20 puan, köyde kayıtlı olmayıp 3 yıldır oturanlar 10 puan, köy nüfusuna kayıtlı olanlar 5 puan kazanacak.

Toprağı olmayanlar 60 puan, 10 dönümden az toprağı olanlar 40 puan, 30-40 dönüm arası toprağı olanlar 10 puan, evli ve 3'ten fazla reşit olmayan çocuğu olanlar 20 puan, 2'ye kadar çocuğu olanlar 15 puan alabilecek. 

HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Arazilerin hangi başvuru sahibine kiraya verileceği ise kura çekilerek belirlenecek.

Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde kura çekimine davet edilecek.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kiraya verilen taşınmaz, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde tutanakla kiracısına verilecek. Çiftçi, kiralama amacına uygun olarak en fazla 6 ay içerisinde faaliyete başlamakla yükümlü. 

AMACI DIŞINDA KULLANILABİLİR Mİ?

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamayacak, üzerlerinde hiçbir şekilde yapı yapılmayacak. Başvuru koşullarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyet sürdürüp sürdürmediği yıllık olarak kontrol edilecek.  

DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Kira sözleşmeleri başkasına devredilemeyecek ve bu sözleşmelere ortak alınamayacak. Kiracının, kiraya verilen yeri değiştirme hakkı bulunmayacak. 

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Hak sahiplerine kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, ödeme süresi, kira bedelinin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri gibi bilgileri de içeren tebligatta bulunulacak.

İdarece verilen süre içerisinde hak sahibinin ödeme yapmasından sonra sözleşme hazırlanacak.

HANGİ DURUMDA FESHEDİLİR? 

-- Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi durumunda, 

-- Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması durumunda, 

-- Denetimler sonucunda faaliyetin uygun yürütülmemesi ve kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların ortadan kaldırılmaması durumunda, 

-- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini bitirmesi durumunda,

-- Taşınmazların bulunduğu alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması talebi olması durumunda feshedilebilecek. 

KİRA NE KADAR?

Hazine arazilerinin kira bedeli, tarlanın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olacak ve her yıl 12 aylık tarımsal ÜFE oranında zam uygulanacak. 

TAKSİT İMKANI VAR MI? 

İlk yıl kira bedeli hak sahipliğine ilişkin kararın çiftçiye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler şeklinde üç eşit taksitle ödeme yapılacak.

Takip eden yıllarda ise kira bedelleri peşin veya üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilecek. Talep edilmesi halinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla tek seferde de ödeme yapılabilecek. 

ÖDEME GECİKİRSE NE OLUR? 

Mücbir sebep halleri dışında, üst üste 2 yıllık kira bedelinin ödenmemesi durumunda yapılacak tebligat ile 30 gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi talep edilecek.

Bu süre içerisinde de ödenmemesi halinde sözleşme, feshedilecek. Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara yüzde 4 gecikme faizi eklenecek. 

SÜRE UZATILABİLECEK Mİ? 

Kira sözleşmeleri 10 yıl süreli olarak düzenlenecek. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu durumlarda ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenecek.

Kira süresi sonunda sorumluluklarını yerine getiren ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, yeniden bedel belirlenmek suretiyle 10 yıl daha uzatılabilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER