banner53

Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Haczin caydırıcı bir yönü de pek değeri olmasa da evdeki eşyaların alınıp borçlunun ev hayatını çekilmez hale getirmekti. Peki gerçekten filmlerdeki gibi koltuğu, halıyı, hatta perdeyi bile bırakmadan, evdeki her şeyin haczedilmesi mümkün mü? Yanıt çok net: Hayır!

Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

İKİ TV VARSA BİRİ GİDER!

2012 yılında değişen Kanuna göre; “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri” haczedilemiyor.

Yani evde bir TV varsa o haczedilemiyor. Ama TV sayısı iki ise birinin haczi mümkün. 

“BORÇLUYU TACİZ İÇİN HACİZ OLMAZ”

Yargıtay da; “kural olarak ev eşyasının haczedilemeyeceğini, ancak aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya var ise birisinin haczedilebileceğini” kabul etmiş.

Aynı kararda; “haczin amacının borcun tahsilinin sağlanması olduğu, borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmaması gerektiği” da belirtilmiş

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER