Haczedilen Gayrimenkullerin Satışına Yönelik Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gayrimenkullerin online ortamda satılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirdi. A

Haczedilen Gayrimenkullerin Satışına Yönelik Yeni Düzenleme

Yeni düzenleme Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, adı altında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dana önce "7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik maddelerde değişiklik yapılarak haczedilen malların online ortamda satışın önü açılmıştı. 

Online ortamda yapılan satış ile satıştan daha çok kişinin bilgisinin olmasının, açık artırmaya katılımın yüksek olması, alıcı adaylarının satış noktasına gelmesine gerek olmadan teklif verilmesi, satılan malın gerçek değerinde satılması ve satış işleminin çok zaman harcamadan gerçekleşmesi ile ilgili düzenlemeler bugün yayımlanan tebliğ değişikliğiyle elektronik ortamda gerçekleşecek satışlara yönelik hükümler belirlendi. Söz konusu satılkar elektronik sisteminin kurulması sonrasında hayata geçecek.

Ek olarak gayrimenkul satışlarında komisyon üyelerinin kim olacağı  çalışma usulleri tebliğde açıklanırken, Satışı yapılacak gayrimenkul değerlinin 2,5 milyon liradan fazla olması durumunda satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılacağı hükümler yer aldı. 

Ayrıca elektronik ortam veya fiziki ortam yapılan satışına katılacaklardan menkule biçilen değerin yüzde 5'nin teminat olarak ödenmesi şartı da konulmuştu.

Bu kapsama göre satışa sunulan gayrimenkullerin değeri 10 bin lirayı geçmiyorsa teminat ücreti talep edilmeyecek. 10 bin lirayı geçenler için teminat ücreti veya teminat mektubu alınacak. 

AA

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 08:48
YORUM EKLE