Gürültücü Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Pandemi sonrası evde çalışmanın artması ile rahatsız eden komşulardan da şikâyetler arttı. Akıllara, “Gürültü yapan ve rahatsız edenlere karşı site yönetimi dava açabilir mi?“ sorusu geliyor.

Gürültücü Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun sorularını İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı avukat Mustafa Şeref Kısacık yanıtladı...

“İki katlı binamızın bitişiğindeki müstakil binanın sahibi olan aile artık beni delirtme noktasına getirdiler. Bu maili size attığım saatte dahi 04.30 bahçelerine oturup nargile içip dizüstü bilgisayarlarında son ses bir şeyler izliyorlar.

Gece 02.00’de dahi mangal yakarak is kokusunun içeri girmemesi için kapımı penceremi yazın en sıcak günlerinde dahi kapatmama neden oluyorlar. Gündüzleri yaptıkları gürültüye artık alıştım, sakin bir şekilde birbirleriyle konuştuklarını henüz görmüş değilim.

İnternette bakındığım tüm çözümler aynı apartmanda yaşayan insanların birbirleriyle olan sorunlarıyla alakalı. Bitişik binadaki bu insanlarla ilgili bir yaptırımda bulunma şansımız var mı?”

Farklı apartmanlarda/sitelerde yaşayan insanlar aynı yönetim planına tabi olmasalar da Türk Medeni Kanunu kapsamında komşuluk hukuka tabidirler.

Kanun’un 737 maddesi: “Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır” şeklindedir.

Görüldüğü gibi aynı apartmanda yaşamasalar da farklı apartmanlarda/sitelerde yaşayanlar komşuluk hukukuna tabi olarak, birbirlerini rahatsız etmemek ile yükümlüdürler.

Hakimin Müdahelesini İsteyin

Bu yükümlülüğe aykırı davranan kişilere karşı gürültüden rahatsız olanlar tarafından genel hükümler kapsamında dava açılarak, hâkimin müdahalesi istenebilir.

Hâkim, gürültünün rahatsız edici düzeyde olup olmadığını keşif, bilirkişi incelemesi, gerektiğinde tanık anlatımları vb şekillerde tespit eder. Gürültünün giderilmesi için gerekli önlemleri belirler ve davalıyı bu konuda uyarır.

Belediyeye Şikayet Edin

Aşırı gürültüden rahatsız olanların KMK ve genel hükümler uyarınca dava açmak dışında başvuru yolları da vardır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği ilgili kamu kurumlarına, emniyete ve Belediyelere de başvurabilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ALO 181 şikâyet hattından şikâyetler iletilebilir.

İlgili kurumlar görevini yapmadığında CİMER’e şikâyet edilebilir. Gürültünün çok ileri boyutlarda ve süreklilik arz etmesi halinde bulunulan yerdeki savcılığa suç duyurusunda da bulunulabilir.

Gürültüye Karşı Ne Yapılabilir?

Site yönetimi gürültü yapan ve rahatsızlık çıkaranlara karşı dava açabilir mi?

Bu şekilde sorun yaratan site sakinlerine karşı site yönetimi doğrudan dava açamaz. Dava açma, hak ve yetkisi rahatsızlık duyan site sakinlerine aittir.

Site yönetiminin dava açması isteniyorsa GK’da site yönetimine böyle bir dava açması için görev ve yetki verilmesi gerekir.

Dava açılarak mahkemeden alınacak kararla rahatsızlık yaratan eylemlere ve gürültüye son verilmesi istenir.

Hâkim verdiği kararın gereğine yerine getirmeyenler hakkında KMK’nın 33. maddesi uyarınca idari para cezası verir.

Kiracının KMK ve komşuluk hukukuna aykırı tutum ve davranışlarının “Süreklilik arz etmesi” halinde kiraya veren mülk sahibi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davası da açabilir.

Huzursuzluk yaratan ve mahkeme kararına rağmen bu eylemlerine son vermeyen kişi kat maliki ise bu malike karşı diğer kat malikleri KMK’nın 25. maddesi uyarınca sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla dava açarak onun bağımsız bölümünün kendilerine verilmesini isteyebilirler.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 08:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER