Giriş Kattaki (Zemin Kat) Malik Asansör Masrafı Öder mi?

Apartmand zemin katta oturanların asansör bakım ücretlerine katılıp katılmayacağı merak edilen konulardan biri. Zemin katta oturan kat malikleri haklı olarak kullanmadıkları asansör için para ödemek istememekte. Peki buna hakları var mı?

Giriş Kattaki (Zemin Kat) Malik Asansör Masrafı Öder mi?

Avukat Ceren Yanık'ın Yazısı...

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.Apartman aidatlarından kiracı ile kat maliki müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür

Apartmanın ortak asansörünün yenilenmesi/bakımına ilişkin hizmetin de ana taşınmazın zorunlu koruma ve onarım işleri içinde olduğu, bunun da yenilik ve ilaveler kapsamında kaldığı dolayısıyla asansör ile  ilgili yapılan harcamalara tüm kat maliklerinin arsa payları oranında katılması gerekmektedir.

Giriş ve zemin katta oturan kat maliklerinin asansör bakım giderinden muaf tutulması yasal olarak mümkün değildir.

Kanuna göre ortak giderlere kat malikleri eşit oranda katılmalıdır. Ama bunun aksi kararlaştırılabilir.

Yönetim planı değiştirilerek gider paylaşımı adil olarak düzenlenebilir veya kat malikleri kurulunda bu konu hakkında karar almak da mümkündür.

Apartman ile ilgili sorunlarda ilk başvuracağımız metin yönetim planıdır. Yönetim planı bir apartmanın anayasasıdır.

Ev satın almadan önce yönetim planı mutlaka incelenmelidir. Yönetim planını taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden kolayca temin edebilirsiniz.

Yönetim planı hükümlerinin, kat malikleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde öncelikle uygulanması esastır.Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir.

Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir.

Binanın giriş katında oturan, asansör kullanmayan kat malikinin, asansör masrafına katılması hakkaniyete uygun düşmez. Ancak  yönetim planında giriş ve zemin  kattaki bağımsız bölüm maliklerinin asansörün bakım ve işletim giderlerine katılmayacağı kararlaştırılabilir.

Apartmanın yönetim planında giriş katta oturan kat maliklerine böyle bir muafiyet tanınmışsa artık giriş dairede oturandan asansör bakım ücreti alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 05:29
YORUM EKLE