Gayrimenkul Satış Vaadinde Noterin Sorumluluğu

Noter huzurunda gerçekleştirilen bazı işlemlerde sunulan belgelerin sahte olup olmadığı ya da noter tarafından gerçekleştirilen bu işlemin eksik ya da hatalı olup olmadığı hususları denetlenmeli ve eğer konuyla ilgili olarak bir ihmal varsa da durumda noterin sorumluluğuna gidilmesi gerekir.

Gayrimenkul Satış Vaadinde Noterin Sorumluluğu

Takvim'den Feride Hilal İmal'in Yazısı...

Herkesin merak ettiği Noterler Kanunu 1. madde "Noterlik bir kamu hizmeti veriyor.

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve yaşanan bazı anlaşmazlıkları önlemek amacıyla işlemleri belgelendiriyor ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar" olarak tanımlanıyor.

Yine herkesin merak ettiği konular arasında yer alan Noterlerin görevi hukuki güvenliği sağlamak olduğu için yaptığı işlemlerden zarar görenler için de sorumlulukları bulunur.

 Noterlerin gerçekleştirmediği, eksik gerçekleştirdiği ya da hatalı olarak gerçekleştirdiği işlemlere karşı Noterlik Kanunu 162/1. Madde gereğince tazminat davası açmak mümkün.

Noterler, satış vaadi sözleşmesi gerçekleştirilirken, sizin isminize tapu kaydını incelemekle görevli olmaz.

Fakat noter huzurunda gerçekleştirilen bazı işlemlerde sunulan belgelerin sahte olup olmadığı ya da noter tarafından gerçekleştirilen bu işlemin eksik ya da hatalı olup olmadığı hususları denetlenmeli ve eğer konuyla ilgili olarak bir ihmal varsa da durumda noterin sorumluluğuna gidilmesi gerekir.

Bunlar dışında ayrıca noter sahte bir belge ile işlem gerçekleştirmemişse ve bu belgenin iğfal kabiliyeti var ise bu gibi hallerde sorumluluğuna gidilemez. 

Son zamanlarda sahtecilik suçunun da esaslı bir unsuru olan iğfal kabiliyetinin var oluşu, sahte belgenin ilk bakıldığında özel bir incelemeye gerek olmadan, sahte olduğunun anlaşılamaması durumudur.

Yani noter, kendisine sunulan sahte bir belgeyi kendi sisteminde de baktığında sahte olduğunu anlayamıyorsa bu durumda sorumluluğuna gidilemez.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 14:05
YORUM EKLE