Faizsiz Konutta Neler Değişti?

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Faizsiz Konutta Neler Değişti?

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuru yapılacak. Şirketlerin şube açması izne tabi tutulacak. 

Şube açma izni almak üzere BDDK'ya başvuru yapacak şirketin ilgili maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyette bulunması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması gerekli. 

Bu kapsamda, şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de BDDK iznine tabi tutulacak.

Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte BDDK'ya başvuruda bulunması gerekiyor. 

Tasarruf finansman şirketlerin bağımsız denetimi, bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.

Tasarruf finansman sözleşmelerine sadece konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebilecek.

Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme hazırlayamayacak ve işlem yapamayacaklar.

Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunlu kılındı. 

Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon lirayı aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15'ini, şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75'ini geçemeyecek. 

Haber Türk

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 10:47
YORUM EKLE