Evi Kötü Kullanan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kira sözleşmesinin taraflara yüklediği görev ve sorumluluklar vardır. Kiracı kiraladığı taşınmazı kullandığı sürece iyi kullanmak zorundadır. Peki kiraladığı gayrimenkulü kötü kullanan kiracı nasıl çıkarılır?

Evi Kötü Kullanan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Bilindiği üzere kira sözleşmesi ile kiracı, belirli bir bedel karşılığında sözleşmede belirtilen süre kadar kiralanan eşyayı kullanma hakkına hakkında sahip olur.

Kira sözleşmesi niteliği itibarı ile tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir.

Bu nedenle de kira sözleşmesi ile hem kiralayan hem de kiracı birbirlerine karşı bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Eğer kiracı bu yükümlülüklerine riayet etmez ise, sözleşmeye aykırılık nedeni ile kiracının tahliyesi için dava açılabilir.

Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda, mahkemece sözleşmeye aykırılık nedeniyle kiracının tahliyesine karar verilebilmesi için kiralayan, konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Kiracıya tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması halinde kiracının tahliyesine karar verilebilmektedir.

Kiracı kira sözleşmesinin kendisine yüklediği ödevleri yerine getirmek, kiralananı düzgün kullanmak, kiralanan taşınmazda bulunan kişilere ve komşularına gereken saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Eğer kiracı kiralanan taşınmazı açıktan kötü kullanırsa, bu durumda her hangi bir ihtara gerek kalmadan kiralayan, kiracının tahliyesini talep edebilir. 

Türk Borçlar Kanununun 316 maddesinde bu durum açıkça düzenlenmiştir TBK.nun 316/ 3. maddesinde belirtildiği üzere kiracı, kiralananı açıktan fena kullanmak suretiyle akde aykırı davranırsa kiralayan, kiracıya ihtarname tebliği gerekmeden tahliye davası açma hakkını kazanır.

Mevzuat dahilinde hangi hallerin fena kullanma olduğu hususları açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, yerleşik Yargıtay içtihat ve uygulamaları ile, kiralananda yangın çıkartmak, kiralananı randevu evi olarak kullanmak, kumar oynatmak, kiralayan veya ailesine hakaret etmek ve benzeri şekilde davranış sergilemek kiralananı açıktan fena kullanma halleri olarak kabul edilmektedir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Madde 316: II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu

Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Kaynak: BAYTOK HUKUK BÜROSU

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 03:57
YORUM EKLE