Evden Haksız Çıkarılan Kiracının Tazminat Hakkı Var mı?

Kira sözleşmesinin hangi koşullarda ve usullerde feshedilebileceği yasalarla belirlenmiştir. Kira kontratının feshi ile kiracının tahliyesi ancak kanundaki koşul ve usullere uyarak mümkündür. Peki haksız çıkarılan kiracı ev sahibinden tazminat talep edebilir mi?

Evden Haksız Çıkarılan Kiracının Tazminat Hakkı Var mı?

Avukat Reyhan Kayışlı Arslanbuğa'nın Yazısı...

Kanunda düzenlenen tahliye hallerden birisi de ev sahibinin ihtiyacı sebebiyle tahliyedir. Borçlar Kanunu 350. maddesinde ihtiyaç nedeniyle tahliye usulü ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Kiralayanın, kiracısını ihtiyaç nedeniyle ve icra yoluyla tahliyesinden sonra 3 yıl süreyle kiraya verme yasağı vardır.

Konut sahibi, tahliye edilen kiralananı, 3 yıl boyunca başka birisine kiralayamaz. Aksi halde evden çıkarılan kiracının tazminat hakkı doğar.

Kanunda tazminat miktarı, “son kira döneminde ödenen bir yıllık kira tutarından az olmamak üzere” şeklinde belirtilmiştir.

Kiraya veren, ihtiyaç nedenine dayanarak tahliyeyi sağlamışsa, kira konusu taşınmazı 3 yıl süre ile başka birisine kiraya veremez.

Yeniden Kiralama Yasağı başlıklı Borçlar Kanunu 355. Maddesi:

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Madde devamında, bu yasağı ihlal eden kiraya verenin, eski kiracıya karşı, son kira döneminde ödenen bir yıllık kira tutarından az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü olacağı açıkça belirtilmiştir.

Kanunda belirlenen “son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedeli”, belirlenecek tazminatın alt sınırını oluşturmaktadır.

Eski kiracının, tahliye nedeni ile uğradığı zararın bundan yüksek olması durumunda bu zarar miktarı da talep edilebilir.

Tahliyenin mahkeme kararına dayalı olarak gerçekleşmesi gerekir. Yeniden kiralama yasağının ihlali sonucunda tazminat davası açılabilmesi için Yargıtay “tahliyeye zorlama” şartını aramaktadır.

Yargıtay yerleşmiş kararlarında tahliye konusunda bir mahkeme kararının varlığı ve bu karara ilişkin icra emrinin kiracıya tebliğ edilmiş olma şartına vurgu yapılmıştır.

Kanun gerekçesinde de tahliyenin mahkeme kararına dayalı olması gerekliliği yer almıştır.

Yani kiraya verenin sadece sözlü olarak ihtiyaç nedeni ile tahliye talep etmesi ve hatta ihtarname göndermiş olması dahi, tazminata hak kazanmak için yeterli sayılmamakta, tahliyeye zorlama şartının ancak mahkeme kararının icraya konması ile sağlanmış olacağı kabul edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021, 21:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER