Ev Sahibi Vefat Ederse Kira Sözleşmesi İptal mi Olur? Miras Evin Kirası Kime Ödenir?

Ev sahibinin ölmesi durumunda kira sözleşmesi devam eder mi? Kiracı kirayı hangi mirasçıya ödemeli? İşte yanıtı...

Ev Sahibi Vefat Ederse Kira Sözleşmesi İptal mi Olur? Miras Evin Kirası Kime Ödenir?

Sakarya'dan Haber'den Hukukcu Fatih Sırlı'nın Yazısı...

Günlük hayatta birçok insanın sıkça karşılaştığı ve sorun yaşadığı bir durumdur miras paylaşımı ve miras üzerinde hak talebinde bulunma.

Yakınlarımızın vefatından sonra, mirasın paylaşımında ve miras üzerindeki hakların tüm yasal mirasçılara hakkaniyet ölçüsünde eşit olarak teslim edilmesi hususunda birçok hak kaybına meydana gelmektedir. Bunlardan biri de miras kalan taşınmazların kirası, kullanım bedeli vs.gibi ücretlerden tüm mirasçılara eşit oranda hak verilmemesidir.

Bizim toplumumuzda özellikle vefat edenin oğlu ve kızları var ise genelde erkekler miras paylaşımına kadar miras üzerinde söz sahibi olmak istemektedirler.

Yani miras kalan ev vs.gibi gelir getirici mülkleri kiraya vermek suretiyle kirasını almakta veya miras kalan konutta diğer mirasçıların da hak sahibi olmasına rağmen hiçbir bedel ödemeden kendi malları gibi tasarrufta bulunmaktadırlar.

Oysaki durum hiç de öyle değildir. Kişinin ölümü ile birlikte yasal mirasçıların tümünün oluşturduğu bir "miras şirketi" kurulduğunu kabul ederiz.

Her ne kadar literatürde şirket tabiri kullanılıyorsa da; bu, "şirket"ten anladığınızdan daha farklı bir hukuki kurumdur aslında.

Bunu şöyle kısaca özetleyebiliriz; tüm mirasçılar miras kalan tüm mallara elbirliği ile sahip olurlar. Bu elbirliği halinde malik olma durumu, mirasçılar arasında kaçınılmaz olarak bir hukuki ilişkiye de sebep olur.

Miras bırakanın ölümü ile birlikte bazı yine çok istisnai ve illa ki kanundan doğan temsil veya yönetim yetkileri hariç, miras kalan tüm mallar ve haklar üzerinde mirasçılar hep birlikte tasarruf etmek durumundadırlar.

Örneğin miras olarak kalan bir ev varsa; tüm mirasçıların eşit oranda ve hep birlikte bu evi kullanma hakları vardır.

Ev satılacaksa; satım kararını yine tüm mirasçılar almak zorundadır. Evin kime ve ne kadara satılacağı da yine mirasçıların hep birlikte karar vereceği hususlardır.

Hatta ta ki tüm miras kalan mallar tüm mirasçılar arasında miras payları oranında paylaşılıncaya dek, miras kalan bu evin satımından elde edilen para da yine tüm mirasçılara aittir.

Bu ev kiralanacaksa; yine tüm mirasçılarca kime, ne kadar süreliğine, ne kadar bedelle kiralanacağına karar verilmelidir. Evden elde edilen kira geliri de yine tüm mirasçılara ait olacaktır.

Miras kalan bu ev zaten miras bırakanca henüz yaşıyorken kiralanmış ve içinde kiracı bulunan bir ev ise; kira sözleşmesi bu sefer kiracı ve tüm mirasçılar arasında devam edecektir.

Kiralayanın (ev sahibinin) ölmesi, kira sözleşmesini sona erdirmez. Tüm bu bahsini ettiklerim miras paylaşılıncaya dek bu şekilde devam edecektir.

Ne zaman ki miras paylaşıldı; o halde zaten bu miras şirketi kapsamında olan her bir mirasçı, miras payı oranında kendine düşen malvarlığı değerini şahsen elde etmiş olur ve miras şirketi de sona erer.

Mirasın Paylaşımı

Mirasın paylaşılması ise tüm mirasçıların rızası ve ortakça alacakları bir kararla da olabileceği gibi; aralarında paylaşım şekli, oranı veya zamanında tam bir oybirliği sağlanamaması halinde, mahkeme kararıyla da gerçekleştirilebilir.

Şayet mirasçılar arasında tam bir konsensüs sağlanamıyorsa; hiçbir mirasçı bu ortaklığa devam etmek zorunda değildir.

Tek bir mirasçı dahi mahkemeye başvurarak mirasın paylaşılmasını ve dolayısıyla miras ortaklığının sona erdirilmesini isteyebilir.

Bazen özellikle de aile içi öznel sebeplerle mirasçılar mirasın paylaştırılmasını istemezler. Anladığım kadarıyla siz de böyle bir durumdan muzdaripsiniz.

6 kardeş olduğunuzu, annenizin yaşıyor olduğunu, kiraları ise kardeşlerden birinin topladığını ve anneniz dahil, diğer aile bireylerinin bu duruma sessiz kaldığını söylüyorsunuz.

Belki tüm aile fertlerinin husumetini üzerinize çekmemek için şu aşamada siz de miras mallarının paylaştırılmasını dilemeyebilirsiniz.

Bu hallerde de her bir mirasçı, miras kalan malların yönetimi için mahkemeden bir temsilci atanmasını talep edebilir. Atanacak olan temsilci, miras kalan tüm malların yönetimini gerçekleştirir.

Sizin durumunuza özel olarak değinecek olursam; söz gelimi kiradaki malların kiralarının toplanması ve miras payları oranında mirasçılara ödenmesi de yine bu atanacak temsilci tarafından gerçekleştirilir.

Bir diğer çözüm yolu da kiracılarla muhatap olmaktır. Başkaca bir mirasçı olup olmadığını bilmiyorum ama verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak kaba bir hesap yapacak olsam; mirasın tümünü 24 payda kabul ederim.

Bu 24 paydadan 6'sı annenize ait olur ve kalan 18 payı da her bir kardeşe 3'er pay olmak üzere paylaştırırız. Yani sizin miras payını 3/24'tür.

Bu hesaptan yola çıkacak olursak; söz gelimi aylık kira geliri 1.000 lira olan bir evin işbu kirasının, miras payınıza göre yaklaşık 125 lirası sizin yasal olan hakkınızdır.

Babanızın verasetine göre miras payınız her ne kadar ise her bir kiracıdan kendi payınıza düşen kısmın tarafınıza ödenmesini de talep edebilirsiniz diye düşünüyorum.

Dolayısıyla anneniz yada kardeşleriniz her ne şekilde bir takdire sahip olursa olsun; siz kendi payınızı bizzat elde edebilirsiniz.

Bu ihtimalde kiracılarla sürdüreceğiniz iletişimin de yine bence muhakkak yasal yolla, noter aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 04:13
YORUM EKLE