banner53

Ev Sahibi Ödenmeyen Faturalardan Sorumlu mu?

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sorunlardan biride ödenmemiş faturalardır. Peki ödenmeyen faturalardan kim sorumlu? Ev sahibi ödenmeyen faturaları ödemek zorunda mı?

Ev Sahibi Ödenmeyen Faturalardan Sorumlu mu?

Yargıtay'dan Emsal Karar

Yargıtay, ev sahibinin, elektriğe abone olan kiracısının borcundan sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Ev sahibi, dairesini kiraya verdi.

Kiracı, elektrik abonesi olmak için TEDAŞ’a müracaatında, eski abonenin (eski kiracının) elektrik borcu ile karşılaştı.

TEDAŞ, borcun ödenmemesi halinde abone olunamayacağını ve elektriğin bağlanamayacağını belirtti. Bu durumda ev sahibi, eski kiracının elektrik borcunu ödedi.

Davacı ev sahibi TEDAŞ’ın eski abonenin elektrik borcunu haksız olarak kendisinden tahsil ettiğini ileri sürerek, ödediği paranın yasal faizi ile tahsili istemiyle TEDAŞ aleyhine dava açtı.

TEDAŞ, ev sahibinin ancak kendi kiracısı olan eski aboneye karşı rücu davası açabileceğini belirterek, davanın reddini istedi. Yerel mahkeme, davanın husumet yönünden reddine karar verdi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını davacı ev sahibi lehine bozdu.

Yargıtay’ın kararında, TEDAŞ ile elektrik borcunu ödemeyen eski kiracı arasında abone sözleşmesi bulunduğu belirtilerek, abone sözleşmesi kimin adına düzenlenmişse, tüketim bedelinden o kişinin sorumlu olduğuna işaret edildi.

Davacı ev sahibinin borcu olmadığı halde darda kaldığından eski kiracısı olan abonenin elektrik borcunu ödemek zorunda kaldığı ifade edilen kararda, Borçlar Hukuku’nda, sözleşme yapma hürriyeti kural olmakla birlikte, bunun da bazı istisnaları bulunduğu kaydedildi.

Kararda, şöyle denildi:

“Devlet veya kamu kurumlarının tekelinde bulunan bazı kamu hizmetleri ve zaruri ihtiyaç maddelerini dağıtan kuruluşlarla, bunları talep eden kişiler arasında sözleşme yapma mecburiyeti vardır. Bu nedenle, davalı TEDAŞ enerji dağıtım tekelini elinde bulunduran bir kurum olarak sözleşme yapmak zorundadır. Bu sözleşmeyi yapmak içinde alacaklı olmadığı kişilere mükellefiyet getirecek şekilde, eski borçların abone olmayan davacıdan istenmesi sözleşme yapma hürriyetine engel teşkil eder. Bu nedenlerle davanın kabulü gerekirken davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER