Ev Sahibi Kiracısını Kaç Ayda Çıkarabilir?

Kiracı ve ev sahibinin hakları kanunlarla belirlenmiş durumda. Ev sahibi haklı gerekçe sunmadıkça kiracısını zorla çıkaramaz. Peki haklı gerekçe varsa kiracı kaç ayda çıkarılabilir?

Ev Sahibi Kiracısını Kaç Ayda Çıkarabilir?

Belirli bir tarih içerisinde ya da süresiz gerçekleştirilen kira sözleşmesinin ne zaman, hangi biçimde ve kimler tarafından sonlandırılıp tamamlanabileceği şu şekilde belirtilmekte:

Dava Açma

Malik İçin Gereksinim

Kiracıya Yönelik Nedenler

Belirtmiş olduğumuz bu 3 önemli maddeyi, zorla evden çıkarılma ya da çıkarma konuları için açıklayalım.

Dava Açma

Kanuna göre mevcut ev sahibi düzenlenen kira sözleşmesini;

Kiralanan konutu kendisi ya da eşi, bir altsoyu, üstsoyu ya da kanuna göre bakmakla yükümlü olunan diğer şahıslar için konut veya işyeri gereksinimi nedeni ile kullanma zorunluluğu bulunuyorsa,

Kiralanan konutun tekrar inşa edilmesi ya da imarı için esaslı düzenlemesi, genişleme göstermesi veya değiştirilmesi gerekirken ve mevcut işlemler için kiralanan mülkün kullanımı imkânsız görünüyorsa,

Mevcut sözleşme için düzenlenen sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya yönelik genel hükümlere göre fesih dönemine beraberinde fesih bildirimi adına planlanan sürelere göre planlanan tarihten start alarak 30 gün içinde açılacak dava ile sona erebilmesi mümkün.

Malik İçin Gereksinim

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralanan gayrimenkulü sonradan edinen bir şahıs için, isterse gereksinim nedeni ile sözleşmeyi sona erdirme gibi bir konuyu, mevcut sözleşme süresinin tamamlanmasından başlayıp 30 gün içerisinde açabileceği dava ile de kullanabilme hakkına sahiptir.

Kiracıya Yönelik Nedenler

Kiracı için, kiralanan gayrimenkulün teslim edilmesi ile birlikte, kiraya verene yönelik, kiralanan gayrimenkulü belli bir süre içinde boşaltmayı yazılı biçimde üstlendiği hâlde terk etmemiş ise kiraya sunulan, kira sözleşmesini bu tarihten start alıp bir ay gibi bir süre diliminde icraya başvurmak ya da dava açma marifeti ile sona erdirebilmesi mümkün.

Mülk sahibine ait evi kiralayan bir kiracı, bir seneden kısa süreli mevcut kira sözleşmelerinde kira zamanı içerisinde; 1 sene ve daha fazla süreli kira sözleşmelerinde ise 1 kira yıl dönemi ya da 1 kira yılını geçen zaman içinde kira bedelini yatırmadığı için şahsına yazılı biçimde 2 önemli ihtarda bulunulmasına neden olmuş ise kiraya sunan, kira müddetinin ve 1 seneden fazla süreli kira döneminde mevcut ihtarların yapıldığı kira senesinin tamamlanmasından itibaren 1 ay içerisinde, dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilmesi de mümkündür.

Evi kiralayan kiracının ya da beraber yaşamış olduğu eşinin aynı ilçe ya da belde belediye sınırları arasında oturmaya yönelik bir konut yer alması halinde kiraya sunulan, kira sözleşmesinin kurulması esnasında bundan haberi yok ise, sözleşmenin tamamlanmasından başlayarak 30 gün içinde kira sözleşmesini dava ile sona erdirebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021, 03:57
YORUM EKLE